CIMA CFO Program

Program organizácie CIMA pre finančných riaditeľov

Posuňte sa vyššie a získajte celosvetovo uznávanú kvalifikáciu

Ako členovi vrcholového manažmentu, ktorý má bohaté skúsenosti v oblasti financií a obchodovania, by sme vám chceli pomôcť udržať sa na špici vašej profesie. Absolvovaním programu britskej profesijnej organizácie CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) pre finančných riaditeľov si doplníte svoje skúsenosti a urýchlite získanie celosvetovo akceptovanej a vysoko hodnotenej kvalifikácie CGMA (skratka z anglického označenia Chartered Global Management Accountant).

CGMA je najrozšírenejším certifikačným označením v oblasti manažérskeho účtovníctva na svete. Odlišuje vyše 150 000 účtovných a finančných odborníkov, ktorí majú pokročilé znalosti v oblasti financií, prevádzky, stratégie a riadenia.

V rámci tohto zrýchleného programu absolvujú kandidáti iba skúšku z predmetu ‘Strategická prípadová štúdia’ v rámci kvalifikácie CIMA a ak ju spravia, získajú priame členstvo v tejto organizácii a získajú kvalifikáciu CGMA.

Pred samotnou skúškou budú kandidáti chodiť na prípravné prednášky a kurzy v Akadémii PwC (naživo vysielané online workshopy).

 

Robte iba jednu jedinú skúšku

1. Kandidát zašle podrobný životopis do CIMA

2. CIMA prijme kandidáta do programu

3. Kandidát bude aktívne navštevovať komplexný prípravný kurz v Akadémii PwC

4. Kandidát zloží skúšku z predmetu Strategická prípadová štúdia

5. Kandidát podá žiadosť o členstvo v CIMA

6. ODMENA – Kvalifikácia CGMA a členstvo v CIMA*

*po zložení skúšky z predmetu Strategická prípadová štúdia a schválení žiadosti o členstvo

Rozvrh školenia

Zadanie pred školením: 18. február 2024
Úvodná hodina: 22. február 2024 (9:00 – 10.30)
Individuálny stretnutie: 23., 26. and 27. február 2024
Workshop 1. časť: 6. – 8. marec 2024
Workshop 2. časť: 20. – 22. marec 2024
Workshop 3. časť: 18. – 19. apríl 2024
Workshop 4. časť: 25 – 26. apríl 2024
Cvičná skúška: 6. máj 2024
Individuálne stretnutie: 9., 10. a 13. máj 2024
Termín skúšky: máj 2024
Výsledky skúšky: júl 2024

Úvodný webinár sa koná o 9:00, online workshopy naživo od 8:30 do 15:00.  Na termíne individuálneho stretnutia sa dohodnú študenti po začatí kurzu.

Špecializovaný lektor

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

 • Astrid má vyše 20-ročné skúsenosti so školeniami v oblasti financií a účtovníctva.
 • Špecializuje sa na školenia v oblasti manažérskeho účtovníctva, finančného a strategického manažmentu, pričom absolvovala vyše 11 000 hodín školení a workshopov v Poľsku ako aj v iných krajinách.
 • Viedla prípravné kurzy na skúšky pre získanie kvalifikácií CIMA, ACCA a CIA.
 • V rokoch 2002-2005 zastávala funkciu finančnej a administratívnej riaditeľky v televíznej spoločnosti TVN S.A.

V rokoch 1993-2002 pracovala v PwC na oddelení auditu, kde sa špecializovala na audit inštitúcií finančného sektora, vrátane investičných fondov.

Tento program je určený a otvorený pre:

 • finančných riaditeľov, generálnych riaditeľov a členov vyššieho manažmentu, ktorí v minulosti pracovali v oblasti financií,
 • kandidátov, ktorí sú členmi uznávaného účtovného profesijného orgánu, titulu súvisiaceho s oblasťou financií alebo titulu MBA či absolventov magisterského štúdia v odbore Účtovníctvo,
 • s minimálne 10-ročnými pracovnými skúsenosťami z oblasti financií či obchodu.
   

Uchádzači musia predložiť podrobný životopis, ktorý musí obsahovať tieto informácie:

 • Osobné údaje
 • Dosiahnuté akademické vzdelanie a získané kvalifikačné stupne
 • Podrobné pracovné skúsenosti

CIMA si životopis dôkladne preštuduje a následne posúdi spôsobilosť pre prijatie do programu ako aj potvrdenia o absolvovanej praxi.

Na skúšku CIMA by sa bolo dobré prihlásiť do 12 mesiacov od registrácie v CIMA.
 

Za tento program sa platí nasledujúci jednorazový poplatok:

Bežná cena: 5 000 GBP (bez DPH)

ktorá v sebe zahŕňa nasledovné:

 • Registračný poplatok študenta CIMA
 • Poplatky za výnimky za 15 skúšok CIMA
 • Komplexný naživo vysielaný online prípravný kurz, ktorý bude mať tieto časti: práca pred samotným začiatkom kurzu, individuálne konzultácie s lektorom pred začatím i po ukončení kurzu, 10 dní naživo vysielaných online prednášok a kurz k prípadovej štúdii, oprava skúšky na nečisto
 • Poplatok za skúšku CIMA z predmetu Strategická prípadová štúdia
 • Poplatok za členstvo v CIMA

*Výška poplatku sa môže meniť

Ak sa chcete prihlásiť do tohto programu alebo chcete zistiť, či spĺňate stanovené predpoklady na prijatie, zašlite, prosím, Váš podrobný životopis na mailovú adresu: sk_academy@pwc.com

 

 


Viac informácií o programe nájdete na stránke: CIMA Website
 

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás