Audit zameraný na riziká

Pozrite si termíny školenia

„Úlohy, ktoré sa musíme naučiť predtým, ako ich budeme môcť vykonať, sa učíme tým, že ich robíme„ Aristoteles

Ponúkaný program je praktický prístup k získaniu nových audítorských kompetencií a zručností potrebných pre Vašu prácu, a to aktívnym zaškoľovaním v skutočnom pracovnom prostredí.

Made deal
 • Uvedený program je zameraný na individuálnu výučbu počas výkonu Vašich úloh / práce a pomôže Vám zamerať sa na riziká a získať potrebné audítorské zručnosti rýchlejšie a účinnejšie.
 • Školenia na pracovisku sú veľmi efektívne pre vysokokvalifikované pracovné miesta, ktoré si pre získanie zručností vyžadujú veľa praktických príkladov.
veronika kuchtova

Veronika Kuchtová
Veronika pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Veronika má viac ako 13-ročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, vrátane finančných auditov a auditov fondov EÚ. Veronika je medzinárodný certifikovaný audítor FCCA. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov.

monika mackaninova

Monika Mackaninová
Monika pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Monika má viac ako 15 rokov prax s realizáciou finančných a procesných auditov a poradenstva v oblasti rizík a compliance. Monika absolvovala certifikáciu Vládny audítor, Certificate in compliance, Europrivacy Certificate.

mariana lokajova

Mariana Lokajová
Mariana pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Mariana má viacročné bohaté skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, ktorých súčasťou bola analýza a hodnotenie rizík. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov, ako aj externých klientov.

simon kudelka

Šimon Kúdelka
Šimon pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Šimon má viacročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, vrátane forenzného auditu. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov.

 • Školenie kombinuje princípy a teórie auditu s príkladovými scenármi a praktickými postupmi.
 • Školiaci program, jeho obsah a postupnosť krokov je nastavený podľa individuálnych požiadaviek účastníka školenia, na základe individuálneho výberu tematických oblastí, na ktoré sa počas školenia na pracovisku školiteľ zameria.

Prípravná časť

4 hodiny

 • Špecifikácia cieľov školenia
 • Model audítorského rizika
 • Systémové overovanie, substantívne testovanie, prístup k výberu vzoriek, interpretácia výsledkov testov
 • Audítorská dokumentácia
 • Praktické nástroje a príklady pre výkon plánovaných úloh

Interaktívna časť vo výkone

26 hodín

 • Aktívna komunikácia školiteľa a školiaceho v priebehu výkonu úloh so zameraním na získanie špecifikovaných znalostí a zručností
 • Priebežné odborné konzultácie k uplatneniu získaných vedomostí vo výkone praktických úloh (konzultácie k skutočnostiam zistených overovaním, formulácia nedostatkov, vyhodnotenie a posúdenie vplyvu nedostatkov na finančné riadenie, resp. na vybranú oblasť finančného riadenia, vzťah medzi zistenými nedostatkami a veľkosťou vzorky, určenie závažnosti a systémovosti nedostatkov, stanovenie "audítorského výroku")

Oblasti výučby:

 • Vybrané audítorské metódy a procedúry
 • Model audítorského rizika
 • Testovanie kontrol, Substantívne testovanie, Výber vzoriek, Interpretácia výsledkov testov
 • Riziká podvodu, indikátory podvodu
 • Hodnotenie finančného riadenia, Hodnotenie riadenia rizík, Špecifické predmety auditu
 • Audítorská dokumentácia a iné.
 • Školitelia Akadémie sú členmi profesijných organizácií, majú skúsenosti z audítorskej praxe a vedia, ako učiť a naučiť.
 • Akadémia vyškolila v oblasti medzinárodne uznávaných kvalifikácii už viac ako 600 odborníkov.

Školenie v základnom nastavení: 1 660 EUR + DPH

Rozšírenie školenia o každých 8 hodín: 400 EUR + DPH

V prípade záujmu, je možné formu a rozsah upraviť podľa špecifickej požiadavky.

Termíny realizácie školení budú podľa dohody.

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás