Audit zameraný na riziká

„Úlohy, ktoré sa musíme naučiť predtým, ako ich budeme môcť vykonať, sa učíme tým, že ich robíme„ Aristoteles

Ponúkaný program je praktický prístup k získaniu nových audítorských kompetencií a zručností potrebných pre Vašu prácu, a to aktívnym zaškoľovaním v skutočnom pracovnom prostredí.

Made deal
 • Uvedený program je zameraný na individuálnu výučbu počas výkonu Vašich úloh / práce a pomôže Vám zamerať sa na riziká a získať potrebné audítorské zručnosti rýchlejšie a účinnejšie.
 • Školenia na pracovisku sú veľmi efektívne pre vysokokvalifikované pracovné miesta, ktoré si pre získanie zručností vyžadujú veľa praktických príkladov.
veronika kuchtova

Veronika Kuchtová
Veronika pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Veronika má viac ako 13-ročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, vrátane finančných auditov a auditov fondov EÚ. Veronika je medzinárodný certifikovaný audítor FCCA. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov.

monika mackaninova

Monika Mackaninová
Monika pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Monika má viac ako 15 rokov prax s realizáciou finančných a procesných auditov a poradenstva v oblasti rizík a compliance. Monika absolvovala certifikáciu Vládny audítor, Certificate in compliance, Europrivacy Certificate.

mariana lokajova

Mariana Lokajová
Mariana pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Mariana má viacročné bohaté skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, ktorých súčasťou bola analýza a hodnotenie rizík. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov, ako aj externých klientov.

simon kudelka

Šimon Kúdelka
Šimon pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Šimon má viacročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, vrátane forenzného auditu. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov.

 • Školenie kombinuje princípy a teórie auditu s príkladovými scenármi a praktickými postupmi.
 • Školiaci program, jeho obsah a postupnosť krokov je nastavený podľa individuálnych požiadaviek účastníka školenia, na základe individuálneho výberu tematických oblastí, na ktoré sa počas školenia na pracovisku školiteľ zameria.

Prípravná časť

4 hodiny

 • Špecifikácia cieľov školenia
 • Model audítorského rizika
 • Systémové overovanie, substantívne testovanie, prístup k výberu vzoriek, interpretácia výsledkov testov
 • Audítorská dokumentácia
 • Praktické nástroje a príklady pre výkon plánovaných úloh

Interaktívna časť vo výkone

26 hodín

 • Aktívna komunikácia školiteľa a školiaceho v priebehu výkonu úloh so zameraním na získanie špecifikovaných znalostí a zručností
 • Priebežné odborné konzultácie k uplatneniu získaných vedomostí vo výkone praktických úloh (konzultácie k skutočnostiam zistených overovaním, formulácia nedostatkov, vyhodnotenie a posúdenie vplyvu nedostatkov na finančné riadenie, resp. na vybranú oblasť finančného riadenia, vzťah medzi zistenými nedostatkami a veľkosťou vzorky, určenie závažnosti a systémovosti nedostatkov, stanovenie "audítorského výroku")

Oblasti výučby:

 • Vybrané audítorské metódy a procedúry
 • Model audítorského rizika
 • Testovanie kontrol, Substantívne testovanie, Výber vzoriek, Interpretácia výsledkov testov
 • Riziká podvodu, indikátory podvodu
 • Hodnotenie finančného riadenia, Hodnotenie riadenia rizík, Špecifické predmety auditu
 • Audítorská dokumentácia a iné.
 • Školitelia Akadémie sú členmi profesijných organizácií, majú skúsenosti z audítorskej praxe a vedia, ako učiť a naučiť.
 • Akadémia vyškolila v oblasti medzinárodne uznávaných kvalifikácii už viac ako 600 odborníkov.

Školenie v základnom nastavení: 1 660 EUR + DPH

Rozšírenie školenia o každých 8 hodín: 400 EUR + DPH

V prípade záujmu, je možné formu a rozsah upraviť podľa špecifickej požiadavky.

Termíny realizácie školení budú podľa dohody.

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás