Akadémia Analýzy Rizík

Pozrite si termíny školenia

Akadémia Analýzy Rizík je modulárny študijný program  v slovenskom jazyku komplexne pokrývajúci najdôležitejšie modely riadenia rizika.

 • Flexibilný modulárny študijný program v trvaní 6 školiacich a konzultačných dní, ktorý komplexne pokrýva problematiku modelov riadenia rizík. Cieľom školení je ozrejmiť teóriu a aplikovať ju na konkrétne príklady a prípadové štúdie.
 • Jednotlivé moduly je možné absolvovať ako celok, alebo ich podľa oblasti záujmu ľubovoľne skombinovať do  vybraných okruhov.

Silvia Marušincová
Silvia pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti audítorských a poradenských projektov. Silvia je medzinárodný certifikovaný audítor FCCA, Vládny audítor, certifikovaný interný audítor CIA a certifikovaný medzinárodný audítor verejného sektora CGAP.
 

Monika Mackaninová
Monika pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Monika má viac ako 15 rokov prax s realizáciou finančných a procesných auditov a poradenstva v oblasti rizík a compliance. Monika absolvovala certifikáciu Vládny audítor, Certificate in compliance, Europrivacy Certificate.
 

Mariana Lokajová
Mariana pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Mariana má viacročné bohaté skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, ktorých súčasťou bola analýza a hodnotenie rizík. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov, ako aj externých klientov. 

Veronika Kuchtová
Veronika pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Veronika má viac ako 13-ročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, vrátane finančných auditov a  auditov fondov EÚ. Veronika je medzinárodný certifikovaný audítor FCCA. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov.
 

Šimon Kúdelka
Šimon pôsobí ako Senior  audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Šimon má viacročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, vrátane forenzného auditu. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov.
 

Modul 1

Základné modely riadenia rizík

Metodická časť

12. apríl 2022 (9:00 – 13:00)

 • Proces riadenia rizík
 • Rámce ISO a COSO
 • Metodiky analýzy rizík

Praktická časť 

25. apríl 2022 (9:00 – 12:00)

 • Príklady z praxe hodnotenia rizík
 • Prípadové štúdie
 • Vybrané opatrenia k zníženiu hrozby dopadu

Následná individuálna odborná konzultácia  (podľa dohody)

 

Modul 2

Riziká podvodu

Metodická časť

12. máj 2022 (9:00 – 13:00)

 • Program riadenia rizík podvodu
 • Prvky a metodika hodnotenia rizika podvodu
 • Nástroje na hodnotenie rizika podvodu

Praktická časť

30. máj 2022 (9:00 – 12:00)

 • Príklady programov riadenia rizík podvodu z praxe
 • Príklady dátových analýz
 • Prípadové štúdie

 Následná individuálna odborná konzultácia  (podľa dohody)

Modul 3

Model audítorského rizika

Metodická časť

12. júl 2022 (9:00 – 13:00)

 • Zložky audítorského rizika
 • Modely uistenia audítora
 • Audítorský prístup a reakcia audítora

Praktická časť

20. júl 2022 (9:00 – 12:00)

 • Príklady z audítorskej praxe
 • Používanie audítorských dôkazov

Následná individuálna odborná konzultácia (podľa dohody)

 • Školitelia Akadémie sú členmi profesijných organizácií, majú skúsenosti z audítorskej praxe a vedia, ako učiť a naučiť.
 • Akadémia vyškolila v oblasti medzinárodne uznávaných kvalifikácii už viac ako 700 odborníkov. 
 • Za absolvovanie školení Akadémie môžete získať CPD body a absolvovanie celého kurzu je ukončené certifikátom Akadémie.
 • Môžete si vybrať, či sa zúčastníte celého programu, alebo len vybraného modulu. 
   

Celý kurz: 760 EUR bez DPH

Vybraný modul: 280 EUR + DPH

V prípade záujmu, je možné formu (miesto a čas) upraviť podľa špecifickej požiadavky. 

Školenie je plánované prezenčnou formou v priestoroch PwC Akadémie. 

Kontaktujte nás

PwC's Academy

PwC's Academy

Educational Institute, PwC Slovakia

Sledujte nás