Projektový manažment PMP & CAPM

PMI – Project Management Institute

PMI (Project Management Institute) je najväčšia nezisková členská organizácia, ktorá združuje viac než 700 tisíc členov na celom svete. Jej hlavným cieľom je zlepšenie kariérnych možností svojich členov, zvýšenie úspešnosti organizácie, v ktorej pôsobia a celkový rozvoj profesie projektového manažéra. PMI si získala meno vo svete svojimi celosvetovo prijatými štandardmi, certifikačným programom, extenzívnymi programami akademických bádaní a prieskumov trhu, pobočkami v jednotlivých krajinách a možnosťami profesijného rozvoja.

Akadémia PwC získala od PMI povolenie na vydávanie PDU (professional development units) za účasť na školeniach projektového manažmentu. Všetci lektori Akadémie sú certifikovaní PMP®.

project management

Certified Associate in Project Management (CAPM®)

CAPM® je základná certifikácia určená pre projektových pracovníkov s minimálnou praxou a skúsenosťami v projektovej oblasti. Získaním certifikácie CAPM® preukážete svoje základné vedomosti, znalosti terminológie a procesov efektívneho projektového manažmentu.

CAPM®

project management

Project Management Professional (PMP®)

je svetovo uznávaná kvalifikácia v oblasti projektového manažmentu, ktorú doteraz získalo takmer 650 tisíc profesionálov. PMI realizuje svoju činnosť prostredníctvom 280 regionálnych pobočiek, ktoré svojim členom poskytujú možnosť zúčastňovať sa vzdelávacích podujatí, stretávať sa s kolegami, vymieňať si vedomosti a skúsenosti.

PMP®

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Radoslav Blahuta

Radoslav Blahuta

Head of Sales, Akadémia, PwC Slovakia

Tel: +421 910 420 818

Sledujte nás