Ťarchopis

Každá právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ) je povinná vystaviť daňový doklad v prípade dodania tovaru alebo služby. Príkladom je faktúra ako doklad, na ktorý sa ťarchopis (alebo inak aj oprava vystavenej faktúry) vzťahuje. Je označovaný vždy znamienkom +, ktoré vyjadruje navýšenie vopred účtovanej pohľadávky. Ťarchopis môže vzniknúť v prípade zvýšenia jednotkovej ceny, nadpráce alebo chybných odhadovaných údajov o práci. Naopak, ak by cena alebo množstvo predstavovali klesanie a mínusové hodnoty, je nutné vystaviť dobropis.

Sledujte nás