SEC

The Securities and Exchange Commission (SEC) je americká federálna agentúra zodpovedná za dohľad a reguláciu trhov s cennými papiermi a podnikového finančného výkazníctva. Jej primárnym poslaním je ochrana investorov, udržiavanie integrity trhov s cennými papiermi a napomáhanie tvorby kapitálu. Vyžaduje, aby spoločnosti zverejňovali finančné a nefinančné informácie, ktoré poskytujú súbor verejne dostupných informácií pre investorov. Taktiež má právomoci na presadzovanie práva, ktoré pravidelne využíva pri zabezpečovaní ochrany trhov. Úzko spolupracuje s organizáciami, ako sú americké burzy cenných papierov a Rada pre finančné účtovné štandardy.

Sledujte nás