Ekonomika

Ekonomika je výrobná spoločenská činnosť v danom štáte a spôsob, akým je táto činnosť organizovaná. Zahŕňa národné hospodárstvo štátu, jeho stav, štruktúru a odvetvia. Výsledkom je uspokojenie potrieb danou hospodárskou aktivitou. Primárne otázky, ktoré sa vyskytujú v ekonomike, sú: Čo, ako a pre koho vyrábať?

Sledujte nás