Aktuárske audity

Aktuársky audit je proces preverovania finančných alebo štatistických údajov, pričom toto preverovanie vykonávajú aktuári s cieľom posúdiť presnosť a správnosť účtovnej závierky organizácie a s tým súvisiacich informácií, pričom ťažiskom preverovania je riadenie rizík a budúcich finančných záväzkov.

Služby spoločnosti PwC v oblasti aktuárstva >

Sledujte nás