Aktuár

Aktuári sú odborníci, ktorí využívajú matematické a štatistické postupy na vyhodnocovanie a riadenie rizík v rôznych oblastiach (poisťovanie, dôchodky, investície či finančné plánovanie). Poskytujú organizáciám cenné poznatky a odporúčania týkajúce sa posudzovania rizík, stratégií cenotvorby či navrhovania produktov. Aplikujú svoje špecializované odborné znalosti, aby pomáhali organizáciám orientovať sa v neistotách a prijímať informované rozhodnutia. Využívajú svoje analytické zručnosti a vedomosti, aby posúdili potenciálne riziká a ponúkli riešenia na ich zmiernenie. Pri svojej práci dodržiavajú etický kódex a profesijné štandardy, pričom ich odporúčania a rady charakterizuje integrita a profesionalizmus.

Služby spoločnosti PwC v oblasti aktuárstva >

Sledujte nás