Zavedenie smernice EÚ o transparentnosti odmeňovania do praxe

Máte otázku
Pozrite si termíny školenia
Prihlásenie na školenie

Rozdiely v odmeňovaní sú v dnešnom svete práce vážnym problémom, ktorý sa EÚ rozhodla riešiť prostredníctvom smernice o transparentnosti odmeňovania. Tá dáva firmám povinnosť zverejňovať informácie o odmeňovaní svojich zamestnancov.

Ponorte sa s nami do  problematiky rozdielov v odmeňovaní a významu tejto smernice a my vám poskytneme kľúčové informácie potrebné na implementáciu požiadaviek smernice vo vašej firme.

Kľúčové body školenia

uvod do temy

Úvod
do témy 

Prehľad o aktuálnej EÚ legislatíve relevantnej pre rovnosť v odmeňovaní.

zakladne principy smernice

Základné princípy
smernice 

Súhrn kľúčových oblastí a požiadaviek smernice v rámci životného cyklu zamestnancov.

data o vykazovani rozdielov v odmenovani

Dáta o vykazovaní rozdielov v odmeňovaní

Pohľad na analýzy a vizualizácie údajov pre spravodlivé odmeňovanie.

prosriedky napravy a ich presadzovanie

Prostriedky nápravy a ich presadzovanie

Prehľad mechanizmov ochrany zamestnancov, ktoré smernica obsahuje.

osvedcenie postupy a triky

Osvedčenie
postupy a triky 

Zhrnutie postupu zavedenia princípov smernice o transparentnosti pre zamestnávateľa.

Prečo je rovnosť v odmeňovaní dôležitá?

1. Angažovanosť a produktivita zamestnancov

Rovnosť na pracovisku vytvára priestor v ktorom cítia zamestnanci pocit ocenenia bez ohľadu na pohlavie, čo zvyšuje ich záujem o firmu a motiváciu dosahovať lepšie výsledky.

2. Prilákanie a udržanie talentov

Spravodlivé podmienky môžu pôsobiť ako konkurenčná výhoda v boji o nové talenty. Uchádzači o pracovné miesta sú nielen viac naklonený stať sa súčasťou férovej firm, ale následne v nej aj dlhšie zotrvať. Zároveň môžeme takýchto tímoch pozorovať tímy s väčšou diverzitou, čo vytvára kreatívne prostredie pre riešenie problémov a inovácie.

3. Povesť férového zamestnávateľa

Dôveryhodná povesť je dôležitým faktorom pre dlhodobý úspech firiem. Taktiež môžu organizácie angažujúce sa v podpore rovnosti prispieť k zlepšeniu spoločenských postojov a pomôcť vytvárať inkluzívnejšie prostredie.

man and woman with tablet

Sprevádzať Vás budú

Lucia Glasová

Lucia Glasová,
People Sustainability Manažér

 

Michal Palašin

Michal Pališin,
Senior Advokát

Ema Srnáková

Ema Srnáková,
People Sustainability Konzultant

 

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás