Zodpovedné podnikanie

 

V PwC sme si vedomí veľkej zodpovednosti, ktorú nesieme ako poskytovateľ audítorských, daňových a poradenských služieb pre podnikateľskú sféru. Ako profesionálni poradcovia podporujeme zodpovedné a transparentné podnikanie a našou ambíciou je stať sa v tejto oblasti vzorom. Voči partnerom na trhu sa správame nanajvýš zodpovedne tým, že zachovávame tie najvyššie etické štandardy, dodržiavame náš etický kódex, jednáme čestne s dodávateľmi, klientom dodávame trvalo udržateľné služby a zdieľame naše znalosti, vedomosti a skúsenosti.

Etický kódex – spôsob, akým podnikáme

  • Transparentný spôsob podnikania: proces výberu klientov, prieskum spokojnosti klientov, nezávislosť, správa o transparentnosti
  • Podpora zodpovedného líderstva: členstvá v profesijných organizáciách, zdieľanie znalostí, 'Slovenský CEO prieskum

 

Za zodpovedný spôsob nášho podnikania sme boli v roku 2012 nominovaní na ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii etika a transparentné podnikanie.

 

Viac o našich CR aktivitách sa dozviete v našej správe o zodpovednom podnikaní za finančný rok 2015.

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Sledujte nás