Zodpovedné podnikanie

View this page in: English

V PwC sme si vedomí veľkej zodpovednosti, ktorú nesieme ako poskytovateľ audítorských, daňových a poradenských služieb pre podnikateľskú sféru. Ako profesionálni poradcovia podporujeme zodpovedné a transparentné podnikanie a našou ambíciou je stať sa v tejto oblasti vzorom. Voči partnerom na trhu sa správame nanajvýš zodpovedne tým, že zachovávame tie najvyššie etické štandardy, dodržiavame náš etický kódex, jednáme čestne s dodávateľmi, klientom dodávame trvalo udržateľné služby a zdieľame naše znalosti, vedomosti a skúsenosti.

  • Etický kódex – spôsob, akým podnikáme
  • Transparentný spôsob podnikania: proces výberu klientov, prieskum spokojnosti klientov, nezávislosť, správa o transparentnosti
  • Podpora zodpovedného líderstva: členstvá v profesijných organizáciách, zdieľanie znalostí, 'Slovenský CEO prieskum'

Za zodpovedný spôsob nášho podnikania sme boli v roku 2012 nominovaní na ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii etika a transparentné podnikanie.