Naše služby

Zobraziť túto stránku v: English

Audítorské služby

 • Audit
 • Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (IFRS)
 • Účtovné poradenstvo
 • Regulácia finančných služieb
 • Sarbanes-Oxley 404
 • Riadenie rizík
 • Interný audit
 • Treasury

Daňové služby

 • Daňové poradenstvo a plánovanie
 • Fúzie, akvizície a podnikové kombinácie
 • Transferové oceňovanie
 • Medzinárodné zdaňovanie
 • Nepriame dane (DPH, spotrebné dane, clá)
 • Ekonomická agenda na Kľúč
 • Komplexné služby finančného vykazovania
 • Príprava daňových priznaní
 • Zdaňovanie fyzických osôb a plánovanie mobility zamestnancov
 • Špecificky zamerané služby (regulované odvetvia, environmentálne poplatky, a pod.)

Poradenské služby

 • Poradenstvo pri riadení firmy (operatívne riadenie, strategické riadenie, prevádzková dokonalosť, zvyšovanie výkjonnosti)
 • Riadenie rizík
 • Reštrukturalizácia
 • Vyšetrovacie a forenzné služby
 • Poradenstvo pre ľudské zdroje


Inovácie a manažment zmien
 

Poradenstvo pri transakciách

 • Poradenstvo pri fúziách a akvizíciách (M&A)
 • Due diligence
 • Oceňovanie podnikov
 • Projektové financovanie / verejno - súkromné partnerstvo (PPP)

Investovanie na Slovensku: Investičné stimuly & fondy EÚ

 • Investičné stimuly
 • Podpora na výskum a vývoj
 • Prostriedky z fondov Európskej únie

Riadenie rizík

 • Odolnosť podniku
 • Informačná bezpečnosť
 • Správa a riadenie bezpečnosti
 • Interný audit
 • Kontrola a výkon
 • IT riziká

Poradenstvo pre ľudské zdroje

 • Tvorba a optimalizácia systémov odmeňovania
 • Analýza pridanej hodnoty ľudského kapitálu – Saratoga PwC
 • Zhodnotenie efektívnosti funkcie ľudských zdrojov
 • Riadenie výkonnosti
 • Prieskum spokojnosti zamestnancov
 • HR Controlling
 • PayWell
 • Tvorba krízového programu riadenia ľudských zdrojov

Služby pre spoločnosti v súkromnom vlastníctve

 • Financovanie rastu: vstup strategického alebo finančného partnera do firmy
 • Expanzia: Ako vstúpiť na zahraničný trh?
 • Nástupníctvo: Kto prevezme štafetu vášho úspechu?
 • Udržateľnosť: Ako naštartovať a zvládnuť rast?
 • Daňové plánovanie: Ako efektívne riadiť daňové výdavky?
 • Ako optimalizovať ľudský kapitál?bezpečnosť

Advokátska kancelária PwC Legal
 

Regionálne centrum podnikateľských riešení pre bankovníctvo a poisťovníctvo
 

Vzdelávací inštitút Akadémia
 

German Business Group