Ako vám vieme pomôcť

Zobraziť túto stránku v: English

Prostredníctvom našej medzinárodnej siete PwC, našich odborníkov na rôzne oblasti práva a prepojeniu na daňových poradcov poskytujeme komplexnú odpoveď na vaše potreby. Radi vám poradíme v akejkoľvek z nasledovných oblastí.

Právo obchodných spoločností

 • Zakladanie spoločností na kľúč
 • Korporátne záležitosti
 • Fúzie, akvizície, reštrukturalizácie
 • Právny audit
 • Služby podnikového právnika
 • Ochranné známky
 • Autorské práva
 • Nekalá súťaž

Zmluvné právo

 • Obchodné zmluvy
 • Občiansko-právne zmluvy
 • Finančné zmluvy
 • Zabezpečenie záväzkov
 • Komunikácia so zmluvnými partnermi

Nehnuteľnosti

 • Akvizície a prevody nehnuteľností
 • Financovanie a výstavba nehnuteľností
 • Spolupráca s developermi, komerčné nájmy
 • Nájomné vzťahy
 • Katastrálne a iné konania

Pracovné právo

 • Pracovné zmluvy
 • Manažérske zmluvy
 • Zamestnanecké výhody
 • Ukončenie pracovného pomeru
 • Kolektívne vyjednávanie

Finančné právo, cenné papiere

 • Úverové transakcie
 • Zmenkové právo
 • Banky, poisťovne, finančné inštitúcie
 • Emisie cenných papierov
 • Centrálny depozitár cenných papierov

Správne právo, regulačné záležitosti

 • Daňové právo
 • Stavebné právo
 • Ochrana osobných údajov
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Životné prostredie
 • Zdravotníctvo a farmaceutický priemysel
 • Energetika

Riešenie sporov

 • Mimosúdne riešenie sporov
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Zastupovanie v súdnych sporoch
 • Zastupovanie v rozhodcovských a správnych konaniach