Globálny prieskum hospodárskej kriminality 2014, správa za Slovensko

View this page in: English

Globálny prieskum hospodárskej kriminality, ktorý uskutočňuje spoločnosť PwC, je najväčším svojho druhu. V ročníku 2014 sa na ňom zúčastnilo 5 128 respondentov z 99 krajín, vrátane 76 reprezentantov zo Slovenska. Zámerom prieskumu nie je len zistiť súčasný stav hospodárskej kriminality, ale aj identifikovať trendy a vnímanie rizík v budúcnosti.

Z aktuálneho prieskumu vyplynulo, že hospodárska kriminalita je na vzostupe. Každá tretia firma na Slovensku sa za uplynulých 24 mesiacov stretla s hospodárskou kriminalitou. Stiahnite si výstupnú správu z prieskumu za Slovensko.
Preskúmajte aj globálnu správu z prieskumu hospodárskej kriminality 2014