Globálny prieskum hospodárskej kriminality 2016

View this page in: English

Aké sú trendy v úplatkárstve, korupcii a počítačovej kriminalite?

Pozývame vás k účasti na Celosvetovom prieskume hospodárskej kriminality 2016. Prieskum, ktorý realizujeme každé dva roky, je jedným z najvýznamnejších zdrojov informácií o hospodárskej kriminalite. Cieľom tohto prieskumu je zistiť, ako v súčasnom ekonomickom prostredí spoločnosti reagujú na podvodné konanie v oblasti počítačovej kriminality, rozšírenie úplatkárstva, korupcie a prania špinavých peňazí. Zároveň nám tento prieskum pomôže odhaliť dopady týchto praktík na podnikovú etiku a compliance programy a identifikovať, ktoré typy hospodárskej kriminality sú najčastejšie.

Prieskum je určený pre vedúce pozície vo firmách, predovšetkým generálnym riaditeľom, finančným riaditeľom, riaditeľom bezpečnosti, technológií, vnútornej prevádzky a rizík, ako aj interným audítorom a forenzným špecialistom.

Všetky odpovede sú prísne dôverné a jeho vyplnenie je anonymné. Dotazník je otvorený do 16. septembra 2015 a je dostupný aj v českom jazyku.

Výsledky prieskumu budú zverejnené vo februári 2016.

Pokračovať k prieskumu.

Pozrite si správu z Globáneho prieskumu hospodárskej kriminality 2014.