Globálny CEO prieskum 2015

View this page in: English

Už 18 rokov zisťuje PwC názory a skúsenosti vedúcich predstaviteľov svetového biznisu a tieto zistenia sú prezentované na Svetovom ekonomickom fóre v januári v Davose. Našim cieľom je zisťovať, ako vnímajú biznis lídri podnikateľské prostredie. Zistenia sú predmetom pozornosti vedúcich spoločností aj svetových médií.

Hlavné zistenia ročníka 2015

  • Šéfovia firiem sú pri pohľade na svetovú ekonomiku v roku 2015 menej optimistickí
  • Napriek celkovému zhoršujúcemu sa výhľadu globálnej ekonomiky zostávajú CEOs optimistickí vo vyhliadkach svojich firiem
  • Tretina CEOs z celého sveta uvádza, že ich spoločnosť nedávno rozšírila svoje aktivity alebo aspoň v uplynulých troch rokoch zvažovala ich rozšírenie do jedného či viacerých nových sektorov, a viac než polovica je presvedčených, že ich firmy sa v najbližších troch rokoch výraznejšie presadia v nových sektoroch
  • 81 % CEOs je toho názoru, že pre ich spoločnosť sú najdôležitejšie mobilné technológie
  • Polovica CEOs zo všetkých krajín sveta uvádza, že ich firma v najbližších 12 mesiacoch zvýši počet svojich zamestnancov.

 

18th Annual Global CEO Survey: A marketplace without boundaries? Responding to disruption