Digital IQ 2014

 

„Digital IQ“ definuje schopnosť organizácie porozumieť, zhodnotiť a inovovať digitálne technológie. Spoločnosť PwC už po šiestykrát zorganizovala globálny prieskum digitálnej vyspelosti organizácií, ktorý analyzuje pohľad top manažérov z biznisu aj IT. V roku 2014 boli do prieskumu po prvýkrát zaradené aj spoločnosti pôsobiace na Slovensku a v Českej republike. Máme tak možnosť porovnať postoje k digitálnym trendom zúčastnených organizácií v našom regióne s tými, ktoré pôsobia na najvyspelejších trhoch sveta. Oproti globálnym trendom sme identifikovali viaceré odlišnosti. Táto správa obsahuje výber z tých najzaujímavejších.

Hlavné zistenia z nášho prieskumu zároveň definujú „best practices“, ktoré lídrom zabezpečujú prvenstvo a náskok v dobe moderných, digitálnych technológií.

Preskúmajte aj zistenia z globálneho prieskumu Digital IQ 2014 v angličtine

Explore the Digital IQ 2014 global survey findings in English

Contact us

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Iveta Malíšková
Senior Marketing Specialist
Tel: +421 903 458 804
E-mail

Martin Méry
Senior Marketing Specialist
Tel: +421 903 590 405
E-mail

Sledujte nás