Vzdelávanie

S cieľom zvyšovať kvalifikáciu svojich zamestnancov a prinášať tak klientom služby na profesionálnej úrovni, poskytuje spoločnosť PwC svojim zamestnancom dlhodobé programy vzdelávania. V prvých rokoch zamestnania u nás strávite v priemere až 30 dní ročne na školeniach.

Medzi týmito programami je aj celosvetovo uznávaná a zaroveň najrozšírenejšia kvalifikácia v odbore účtovníctva ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Táto organizácia má momentálne viac ako 500 000 členov a študentov vo viac ako 170 krajinách po celom svete. PwC hradí svojim zamestnancom všetky náklady spojené so štúdiom, a to vrátane organizácie kurzov, zabezpečenia študijných materiálov, študijného voľna či povinných poplatkov. Viac o tejto celosvetovej kvalifikácii sa dozviete na stránke www.accaglobal.com.

Svojou podporou ACCA študentov a členov dosiahla naša spoločnosť akreditácie ACCA Approved Employer- Professional development a ACCA Approved Employer- trainee development na najvyššej platinovej úrovni, ktorá dokazuje, že naša spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom podporu v oblasti profesionálneho vzdelávania v najvyššej možnej miere a kvalite.

Poskytovateľom ACCA kurzov pre našich zamestnancov v slovenských pobočkách je Akadémia PwC so sídlom v Prahe. Lektori Akadémie sú nielen skúsení školitelia, ale zároveň aj odborníci z praxe. Práve to je dôvod, prečo študenti Akadémie dosahujú jedny z najlepších výsledkov. V prípade záujmu o kurzy, spôsobu výučby ako aj použitých materiálov, navštívte stránku Akadémie na www.pwcacademy.sk.

Našich zamestnancov podporujeme v členstve v rôznych profesionálnych a vzdelávacích komorách. 

Okrem externých prechádzajú naši ľudia aj sériou interných metodologických školení, ktoré učia naši skúsení lektori z našich pobočiek po celom regióne.