Smart & Taxy 2014

Spoločnosť PwC pravidelne vyhlasuje vedomostnú súťaž pod názvom Smart & Taxy. Súťaž je určená pre študentov univerzít a vysokých škôl a je zameraná na preverenie znalostí v oblasti daní, účtovníctva a finančného manažmentu.

Výherca celej súťaže získa finančnú odmenu vo výške 500 EUR (brutto) a platenú stáž v PwC. Stáž je dobrovoľná a nezaväzuje výhercu súťaže k jej akceptovaniu. Bližšie podmienky stáže budú osobne dohodnuté s výhercom súťaže. Účastník, ktorý sa umiestni na 2. mieste, získa finančnú odmenu vo výške 300 EUR (brutto), a ktorý na 3. mieste finančnú odmenu vo výške 200 EUR (brutto).

A ako teda bude súťaž prebiehať?

Po zaregistrovaní  vám 14.11. pošleme zadanie, na vypracovanie ktorého budete mať 2 týždne, do 31.11. Následne všetky zadania prezrieme, zhodnotíme a 10 najlepších pozveme 16.12. k nám do PwC na workshop. A čo vás tam čaká?

  • Budete si môcť pohovoriť so skúsenými daňovými konzulantmi.
  • Zažijete interaktívny workshop na daňovú tému.
  • Na konci dňa sa dozviete, kto z vás vyhral 500, 300 a 200 EUR.

Registrácia: 15.10. – 27.11.
Zaslanie zadania: 14.11.
Vypracovanie zadania: do 1.12.
Workshop: 16.12.

Štatút súťaže