Smart & Taxy 2014

Spoločnosť PwC pravidelne vyhlasuje vedomostnú súťaž pod názvom Smart & Taxy. Súťaž je určená pre študentov univerzít a vysokých škôl a je zameraná na preverenie znalostí v oblasti daní, účtovníctva a finančného manažmentu.

Výherca celej súťaže získa finančnú odmenu vo výške 500 EUR (brutto) a platenú stáž v PwC. Stáž je dobrovoľná a nezaväzuje výhercu súťaže k jej akceptovaniu. Bližšie podmienky stáže budú osobne dohodnuté s výhercom súťaže. Účastník, ktorý sa umiestni na 2. mieste, získa finančnú odmenu vo výške 300 EUR (brutto), a ktorý na 3. mieste finančnú odmenu vo výške 200 EUR (brutto).

Víťazi Smart and Taxy 2013:

1. miesto - Viktor Fazekaš
2. miesto - Simon Daniel
3. miesto - Martin Blaha

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na vaše vypracované zadania v Smart and Taxy 2014. 

Registruj sa do Smart and Taxy 2014.

Štatút súťaže