Výberové konanie pre kandidátov s praxou

View this page in: English

Výberové konanie pre uchádzačov s praxou má 4 fázy:

  • HR Interview

V prvom kole sa u nás stretnete so zástupcom ľudských zdrojov, ktorý Vám predstaví spoločnosť, pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate, bude sa zaujímať o Vaše pracovné skúsenosti, motiváciu, zisťovať, ako by ste zapadli do tímu, aké sú Vaše kariérne ciele.

  • Manažérske interview

V druhom kole sa stretnete s manažérom príslušného oddelenia, na ktorom by ste pracovali. Budete mať priestor pýtať sa ho na podrobnosti práce, pracovný tím, on bude preverovať Vašu odbornú spôsobilosť na danú pozíciu, zaujímať sa o Vašu motiváciu.

  • Partnerské interview

Ak úspešne absolvujete prvé dve kolá, čaká interview s partnerom príslušného oddelenia. Toho budú takisto zaujímať Vaše pracovné skúsenosti, predstava kariéry, poskytne Vám informácie o oddelení a business sektore, ktorý Vás zaujíma.

  • Ponuka práce

Ak uspejete i na partnerskom interview, vystavíme Vám písomnú ponuku práce a dáme Vám čas na rozmyslenie. Počas neho sa môžete pýtať na všetko, čo Vás v súvislosti s prácou zaujíma, aby ste sa uistili v tom, že je to skutočne práca pre Vás.