Často kladené otázky

View this page in: English

Ako dlho po nástupe dostanem naozaj zodpovednú prácu?

Skôr ako si to len predstavujete! Očakávame, že budete takmer okamžite po skončení úvodného školenia schopní vykonávať zodpovedné a náročné úlohy pre klientov. Rýchlosť postupu u nás závisí predovšetkým na tom, ako pracujete – od začiatku budete súčasťou tímu, budete sa priamo zúčastňovať všetkých prác v tíme a bude len na vás, ako prispejete k úspešnému zvládnutiu projektu. Ale nemusíte sa báť, že na to budete sami. Schopnosť samostatnej práce je pre nás dôležitá, ale zároveň budeme stále sledovať a podporovať váš rozvoj a postup a poskytovať vám potrebnú podporu.

Budem musieť veľa cestovať do zahraničia?

Na každom oddelení a na každom projekte je iná potreba cestovania. Spočiatku budete cestovať skôr na rôzne školenia, v audite a v poradenstve postupne na klientské projekty, predovšetkým však na Slovensku. Viac príležitostí na cesty do zahraničia či na zahraničnú stáž v našich pobočkách po celom svete budete mať neskôr, keď získate potrebnú odbornú kvalifikáciu.

Ako je to s mimopracovným životom v PwC?

To dosť záleží na vás - zamestnancoch. Firma má rozsiahly sociálny program, ponúka možnosť športovať, navštevovať relaxačné zariadenia, spoločné večere či outingy. Jednotlivé oddelenia počas roka organizujú rôzne neformálne akcie, napr. tzv. Away Days (niekoľkodenné výjazdy mimo kanceláriu), vianočná a jarná party, oslavy skúšok, husacina, bowling, rafting a pod. Občas môžete dostať pozvanie aj na spoločenskú akciu klienta. Naše úvodné školenie by vám tiež malo pomôcť rýchlo sa zoznámiť s kolegami a nadviazať pevnejšie vzťahy s tými, s ktorými si najviac budete rozumieť. Tieto vzťahy, pracovné i priateľské potom často trvajú veľmi dlho.

Keď mi ponúknete zamestnanie, ale stále budem mať otázky, môžem sa s niekým poradiť, skôr ako sa definitívne rozhodnem?

Samozrejme.

Naopak odporúčame, aby ste sa s niekým z nás porozprávali o všetkých svojich očakávaniach a pochybnostiach, skôr ako sa naozaj rozhodnete. Je dôležité, aby ste si svojím rozhodnutím boli rovnako istý/á ako my.

Je nástupný plat dostatočne vysoký?

Nástupné platy u nás sú porovnateľné s ponukou ostatných spoločností v sektore. Snažíme sa, aby celková odmena (plat a ďalšie výhody) na začiatku vašej kariéry pre vás boli atraktívne a uspokojivé.

Ako dlho trvá výberový proces?

Celý proces môže trvať dva až šesť týždňov. Samotné výberové konanie, tzv. Assessment Centre, je jednodňový proces.

Trochu sa obávam, aby som sa vzhľadom k veľkosti vašej spoločnosti necítil iba ako malá súčiastka obrovského stroja.

Na celom svete máme viac ako 180 000 zamestnancov, čo asi môže vyvolávať takéto obavy. Náš úspech ale závisí na schopnostiach a zručnostiach každého z nás, a preto musíme k svojim zamestnancom pristupovať veľmi individuálne. Nováčikov z radov absolventov VŠ pravidelne hodnotíme a dávame im možnosť prejaviť a uplatniť sa pri práci s rôznymi ľuďmi, v rôznych tímoch. Môžu využiť systém školení a hodnotenia, skúsenosti a rady svojho kouča a tiež svojej pracovnej skupiny. K dosiahnutiu zodpovednejšej pozície im pomôže i zvládnutie príslušných odborných skúšok. Ľudia, ktorí sú iniciatívni a majú dobré nápady, majú cestu k postupu vždy otvorenú.

Ako veľmi mi pomôžete pri získaní odbornej kvalifikácie?

Odborné školenia prebiehajú priamo na pracovisku, aj v rámci špeciálnych kurzov. PwC hradí náklady na odborné kurzy, ktoré sú ukončené kvalifikačnou skúškou, a poskytne vám platené študijné voľno. Kolegovia z vašej pracovnej skupiny, váš manažér a váš osobný kouč vám tiež behom celého procesu pomáhajú. Ďalej sme pripravili viacero školení zameraných na osobný rozvoj, IT zručnosti a celkové rozširovanie odborných znalostí, ktoré potrebujete pre svoju prácu. Môže vás tak čakať omnoho viac štúdia a prípravy, než je treba len pre konkrétnu kvalifikačnú skúšku certifikovaného audítora či daňového poradcu.

V akom odvetví pôsobia vaši klienti?

Vo všetkých priemyslových odvetviach. máme viac klientov a z viac sektorov ako akákoľvek iná poradenská spoločnosť, na Slovensku i na celom svete. Práca u nás je preto naozaj veľmi rozmanitá a určite sa nebudete nudiť. Od začiatku budete získavať veľa rôznorodých skúseností a postupne budete môcť využiť mnoho zaujímavých pracovných príležitostí.

Akým spôsobom sledujete a hodnotíte kariérny postup?

Zaviedli sme pravidelné každoročné hodnotenie, pri ktorom sumarizujeme poznatky z priebežných hodnotení, ktoré každý zamestnanec dostáva v priebehu roka po skončení jednotlivých projektov. Každý pracovník má svojho kouča, ktorý mu pomáha s rozvojom kariéry a ktorý mu dáva praktické rady a odporučenia pre každodennú prácu. Väčšina našich oddelení využíva globálny kariérový model, ktorý kombinuje sadu osobných hodnotiacich kritérií a spätnú väzbu získanú po skončení projektu a umožňuje nám posúdiť, ako sa vyvíja vaša kariéra.

Sú odborné kvalifikačné skúšky náročné?

V rámci výberového konania sa snažíme posúdiť i vašu schopnosť zvládnuť tieto skúšky. Pokiaľ ste teda úspešne prešli, nepochybujeme o tom, že kvalifikačné skúšky spravíte bez problémov. Určite to nie nič ľahké, ale celú dobu vám budeme radiť a pomáhať, aby ste dosiahli tie najlepšie možné výsledky.

Môžem o rok odložiť nástup do vašej spoločnosti?

Je to možné, pokiaľ dôvody k odkladu sú v súlade s potrebami oddelenia, kam máte nastúpiť. Napríklad keď v priebehu daného roku budete získavať nové skúsenosti a zručnosti, napr. cestovaním.

Pokiaľ sa chcete spýtať na ďalšie veci, prosím, kontaktujte nás mailom alebo telefonicky.