Inovačný blog

Bloguje Ján Uriga, Senior manažér v PwC, špecialista na riadenie zmien, strategický rozvoj firemnej kultúry a manažment inovácií.

Ján Uriga získal PhD. na Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovacích procesov lídrov. Od 2003 do 2009 pracoval ako HR manažér vo verejnej správe a medzinárodných korporáciách. Od roku 2010 sa venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inováciám, leadershipu a rozvoju firemnej kultúry. Externe vyučuje na FSEV a vedie MBA kurzy change managementu a leadershipu na Viedenskej technickej univerzite. V PwC je zodpovedný za vedenie a rozvoj kompetenčného centra v oblasti firemných transformácií na Slovensku a v Českej republike.
 • Zmena je život (Profit, február 2015)
  „Prax potvrdzuje, že práve disciplinovaný a plánovaný proces zmien vykazuje silnejší predpoklad úspechu ako charizma inovátora či motivačná odmena pre členov tímu.“
  Čítajte viac
 • Silnejúci trhový hráč – centrá zdieľaných služieb (Zisk manažment, február 2015)
  „Obsluha procesov vyžaduje nielen strojovú presnosť, ale je výrazne závislá na intelektuálnej hodnote ľudského faktora. Zamestnanec centra sa stáva komplexnejším expertom, ktorý spracuje dáta a pridáva k nim interpretáciu.“
  Čítajte viac
 • Inovativní firmy naslouchají trhu (Moderní řízení, december 2014)
  „Koncept managementu inovací závisí na firemní kultuře. Všechno ostatní, jako je organizační struktura, pravomoci a podobně, je technické provedení.“
  Čítajte viac
 • Úspešné podnikanie má angažovaných zákazníkov (Zisk manažment, august 2014)
  „Bez vôle veci dramatizovať je téma, ako angažovať zákazníkov, v online priestore krízovým manažmentom. V tomto boji vidíme víťazov tak, ako aj porazených.“
  Čítajte viac
 • Trendy v pohovoroch a „windows do facebooku" (Zisk manažment, jun-júl 2014)
  „Rovnako ako móda, rozvíjajú sa aj nové trendy v oblasti pracovných pohovorov. Objavujeme digitálne platformy či prístupy, ktoré pomáhajú zistiť mieru súladu medzi ponukou a dopytom pracovnej pozície.“
  Čítajte viac
 • Poskytnite zákazníkom relevantnú skúsenosť cez digitálne kanály (Stratégie - odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách, máj 2014)
  Odborný článok na tému výsledkov prieskumu PwC Digital IQ 2014, zameraný na oblasť sociálnych médií.
  Čítajte viac
 • Čo ponúknuť zamestnancom: hodnotu či benefit? (Zisk manažment, máj 2014)
  „Benefity, akokoľvek atraktívne by boli postavené, naberajú na intenzite až vtedy, keď sú splnené základné podmienky spravodlivého odmeňovania zamestnancov v súlade s trhom a porovnateľne v jednotli-vých druhoch pozícií.“
  Čítajte viac
 • Breakthrough innovation and growth (Connection, April 2014)
  Innovation is becoming a competitive necessity for companies, and should be delivering significantly increased revenue growth. If this is not case, executives need to ask themselves what they could do to improve their innovation process. Our research shows that, over the last three years, leading innovators have grown at a 16% higher rate than those who are the least innovative.
  Čítajte viac
 • Darwinova teória manažmentu zmien (Zisk manažment, apríl 2014)
  „Zmena je nevyhnutná. Potvrdzujú sa slová Charlesa Darwina, ktorý už pred mnohými rokmi vyhlásil, že prežitie nemajú zaručené ani najsilnejší, ani najinteligentnejší, ale prežijú tí, ktorí sa dokážu prispôsobiť zmene. To, čo platí v prírode, platí v tomto prípade aj v biznise.
  Čítajte viac
 • Angažovaní nakopnú Váš biznis (Zisk manažment, marec 2014)
  „Nie každý zamestnanec je v prvej línii, kde prichádza do priameho kontaktu so zákazníkom. Napriek tomu je každý jeden zamestnanec zodpovedný za angažovanosť zákazníkov." 
  Čítajte viac
 • Vyvážený mix distribučných kanálov bude pre banky kľúčom k úspechu (Bankovnictví, február 2014)
  Pobočky bánk sú rovnako straté ako samotné finančné inštitúcie. S príchodom digitálneho veku a presunu mnohých aktivít do virtuálneho prostredia internetu sa mnoho bankárov pohrávalo s myšlienkou ušetriť a zbaviť sa pobočiek bánk, ktoré predstavujú relatívne vysokú nákladovú položku.
  Čítajte viac
 • Konflikt firme neprospeje (PROFIT, január 2014)
  Bezpečne nastavené stratégie sa ukazujú pre firmy z pohľadu inovatívnosti ako najnebezpečnejšie. Cesta k novinkám pritom vedie cez spoluprácu tímov, kde konflikt má pozitívny význam a kde je klient skutočná hodnota.
  Čítajte viac
 • Myslieť inak zarába peniaze (TREND, december 2013)
  Viackrát som započul vetu, že práca je posledný spôsob, ako zarobiť peniaze. Isto nie som jediný, kto sa z času na čas snaží vyrovnať s realitou, že sa nenarodil v „zazobanej“ rodine, nezdedil náhle nič od strýka z Ameriky, ktorého nikdy predtým nevidel, a ani iným spôsobom neprišiel k majetku, ktorý by zabezpečil pohodlný život bez „povinnosti chodiť do práce“.
  Čítajte viac
 • Funkčná mantra pre realistov: Budovanie inovačného kapitálu (Zisk manažment, november 2013)
  „Už nie vedomostná, ale inovačná ekonomika sprevádza každodenné uvažovanie firiem."
  Čítajte viac
 • Manévre inovačných firiem (Profit, 2. október 2013)
  „Konkurenčný boj okolo vývoja a uplatnenia inovácií zúri na trhu s čoraz väčšou intenzitou. Firmy využívajú všetky dostupné zbrane na to, aby dobyli nové územia a podrobili si nové zákaznícke davy."
  Čítajte viac
 • Aké to je byť otvorený pre otvorenú inováciu? (Zisk manažment, september 2013)
  „Pozorovanie toho, čo sa v posledných mesiacoch deje vo firmách, potvrdzuje, že samotný pojem inovácia sa pevne udomácnil v slovníkoch a aj v stratégiách manažérov. Firmy chápu, že nejde o ďalší západný trend, ale že tentoraz je predmetom otázka budúcnosti ich firiem."
  Čítajte viac
 • Komplex Supermana (TREND, 22. august 2013)
  „Ilúziám nenahraditeľnosti niekedy podľahnú aj ľudia v takzvaných sériových pozíciách."
  Čítajte viac
 • Svätý grál inovatívnych firiem. Čo má byť prirodzenou súčasťou firemnej kultúry (Profit, 7. august 2013)
  „Firmy 21.storočia by si mali uvedomiť, že skutočne inovatívne sa stanú vtedy, ak sa inovatívne myslenie nebude sústreďovať iba v ich výskumných centrách či v hlavách niekoľkých vyvolených. Ale vtedy, ak sa stane bežnou súčasťou práce celej organizácie a bude prirodzenou súčasťou firemnej kultúry."
  Čítajte viac
 • Keď nápady prídu zvonku (Profit, 2. júl 2013)
  „Firmy majú v princípe dve možnosti, ako tvoriť inovačnú stratégiu. Buď ju postavia na súčasnom tíme a prispôsobia mu ciele aj tempo, alebo vytýčia nové kompetenčné profily a hľadajú ľudí, ktorí do nich pasujú. Čoraz častejšie sa prikláňajú k druhej alternatíve. Začína sa aj boj o talenty."
  Čítajte viac
 • Zmena je istá. Len ju nevieme s istotou riadiť (Zisk, manažment, inovácie, máj 2013)
  „V prvom rade mnohí lídri zlyhávajú hneď na začiatku. Odhaliť potrebu zmeny, jej urgenciu, zmobilizovať ľudí na jej realizáciu, nastaviť správnu stratégiu a rozpoznať moment spustenia zmeny sú kľúčové faktory úspechu celej zmeny."
  Čítajte viac
 • Spoznáte inovatívnych ľudí? (Profit, 23. máj 2013)
  „Šikovný inovátor preto skúma problémy okolo seba a hľadá k nim riešenia, ale super šikovný inovátor dokáže okrem riešení vytvárať aj problémy."
  Čítajte viac
 • Change management – nová strategická disciplína (Zisk, manažment, inovácie, apríl 2013)
  „Lídrom často chýba správny slovník pri komunikácii potreby zmeny, nedokážu vytvoriť zmenový manažérsky tím a dať mu dostatok právomocí alebo jednoducho zabudnú na hygienické podmienky zmien – systém motivácie a odmeňovania."
  Čítajte viac
 • Ako rozhýbať firmu (Profit, 22. marec 2013)
  „Základnou esenciou je vytvorenie prostredia – firemnej kultúry, v ktorej by inovácie prirodzene vznikali. Túto skutočnosť si mnohé firmy síce uvedomujú, ale nedôsledne manažujú."
  Čítajte viac
 • Ako na inovácie (Profit, 6. marec 2013)
  „Inovácie sa dajú a mali by sa merať. Dnes už existuje niekoľko modelov, podľa ktorých sa efekt inovácie dá zhodnotiť."
  Čítajte viac
 • Kreativita je stále vzácna (Profit, 5. marec 2013)
  „Leadership firiem musí byť pripravený, ale predovšetkým schopný kanibalizovať vlastný prístup. Keď už kvôli ničomu inému, tak kvôli vedomiu, že to už vie konkurencia a nikto predsa nechce byť v závese. Napriek tomu je skutočnosťou, že väčšina lídrov tak neuvažuje."
  Čítajte viac
 • Inovácie už nie sú čary alchymistov v tajných laboratóriách (Zisk, manažment, inovácie, január 2013)
  „Ak doručíte zákazníkovi taký produkt alebo službu, ktorá v aktuálnom čase odpovedá na jeho potrebu, cena nemusí byť tou prvou položkou, ktorá rozhoduje o jeho kúpe."
  Čítajte viac
 • Kultúra proti prehrievaniu (Profit, 27. november 2012)
  „Všeobecne platí, že človek podá taký výkon, na aký si myslí, že má. Pritom záťažové situácie posúvajú možnosti človeka oveľa ďalej, často aj na prekvapenie jeho samého."
  Čítajte viac
 • Keď všetci pritakávajú (Trend, 14. marec 2012)
  „V praxi sa často stáva, že firmy robia niečo, čo je v rozpore s tým, čo urobiť chcú. Väčšina z nich má zabehnutý systém riadenia, pri ktorom o všetkom podstatnom rozhodnú dvaja–traja jednotlivci a ostatní im prikývnu."
  Čítajte viac
 • Ako bude vyzerať práca o desať rokov (Trend, 15. máj 2011)
  „Prehlbovanie znalostí bude pre väčšinu ľudí vyššou métou ako iba kariérny postup, vďaka čomu pojem „kariérny rebríček“ postupne nahradí pojem „kariérna mriežka“. Postup klasickým kariérnym rebríčkom sa stane skôr prežitkom ako samozrejmosťou."
  Čítajte viac
 • Zlá nálada vo firme (Trend, 23. február 2011)
  „Ak manažér dokáže prevziať do určitej miery kontrolu nad náladami zamestnancov, získava veľký predpoklad úspešne viesť ľudí, zlepšovať ich výkonnosť a tým aj výsledky podniku."
  Čítajte viac