Daňové služby

View this page in: English    

Daňové služby


Na Slovensku je naše daňové oddelenie dobre etablované.
Tím kvalifikovaných slovenských a zahraničných odborníkov
Vám je schopný poskytnúť poradenské služby najvyššej kvality,
ktoré umožnia Vašej spoločnosti minimalizovať povinnosť z titulu
priamych a nepriamych daní, pri súčasnom dodržaní všetkých
slovenských zákonných ustanovení.Máme bohaté skúsenosti s identifikáciou a hodnotením
daňových rizík a minimalizáciou daňového zaťaženia našich
klientov. Vytvoríme pre Vás efektívne stratégie optimalizácie daní,
zavádzania inovačného daňového plánovania a účinne zabezpečíme
súlad so zákonnými predpismi.


 Daňové poradenstvo pre právnické osoby
  Poradenstvo vo všetkých daňových otázkach

 Investičné stimuly & fondy EÚ
  Investovanie na Slovensku: maximalizácia možností

 PwC Centrum Medzinárodnej Mobility
  Komplexné poradenstvo pred, počas a po vyslaní


Naše služby

  • Daňové poradenstvo pre právnické osoby
  • Nepriame dane
  • Transferové oceňovanie
  • Globálne služby finančného vykazovania
  • Fúzie a akvizície
  • Investičné stimuly & fondy EÚ
  • Centrum medzinárodnej mobility
  • German Business Group

Zistite, ako vám vieme pomôcť

Dane do vrecka


Populárna publikácia poskytuje prehľadný súhrn slovenských daňových predpisov a pravidiel.
Stiahnuť

Tax & Legal Alert


Newsletter o aktuálnom dianím na poli slovenskej daňovej legislatívy v troch jazykových verziách.
Prihlásiť sa k odberu

Paying Taxes


Jedinečná štúdia skupiny Svetovej banky a PwC meria jednoduchosť daňových systémov v 189 krajinách.
Viac informácií

Transferové oceňovanie


Medzinárodné transferové oceňovanie: všeobecná príručka k transferovému oceňovaniu v takmer 70 krajinách.
Dozvedieť sa viac