Audítorské služby

View this page in: English

Tím nášho oddelenia Audítorských služieb ponúka široké rozpätie inovatívnych, vysoko kvalitných a z hľadiska nákladov efektívnych riešení svojim klientom s cieľom zlepšiť ich systém riadenia financií a regulačného výkazníctva a zvýšiť hodnotu pre akcionárov.

Akadémia - vzdelávací inštitút PwC

Akadémia predstavuje novú koncepciu vo vzdelávaní a rozvoji ľudských zdrojov na slovenskom trhu. Ponúkame špecializovaný študijný program a poskytujeme služby, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky kvality a využívajú skúsenosti a znalosti poprednej konzultačnej firmy.

Ponuka školení zahŕňa:

  • ACCA kvalifikácia
  • ACCA Diplom v IFRS
  • Základné certifikáty ACCA v účtovníctve
  • IFRS a štatutárne účtovníctvo
  • CIMA kvalifikácia
  • CIPD základný certifikát v riadení ľudských zdrojov
  • CIPD postgraduálny diplom v riadení ľudských zdrojov
  • Discovery Program - lídri zajtrajška
  • Školenia šité na mieru
  • Počítačové skúšky