Kontakt pre bližšie informácie

Akadémia

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Twin City Business Centre, blok A, Karadžičova 2
815 32 Bratislava
Slovensko
Tel.: +421 2 59350 111
Fax: +421 2 59350 222

www.pwcacademy.sk

Eva Hupková
Vedúca Akadémie
Tel.: +421 2 59350 414

Martin Šalgo
Obchodný zástupca Akadémie
Tel.: +421 2 59350 156

Lucia O'Reilly
Koordinátor Akadémie
Tel.: +421 911 661 086