Centrum pre počítačové skúšky CIMA

View this page in: English

Akreditované centrum Akadémie pre počítačové skúšky CIMA (Computer Based Assessments - CBA) sa nachádza v Bratislave. Týmto spôsobom možno absolvovať skúšky C01 – C05 úvodnej kvalifikácie CIMA Certificate in Business Accounting. Počítačové skúšky sa realizujú kedykoľvek v priebehu roka, čo dáva študentom väčšiu flexibilitu najmä v začiatkoch štúdia. Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné dosiahnuť aspoň 50 bodov. Výsledky sú známe ihneď po skončení testu. V prípade neúspechu je možné skúšku neobmedzene opakovať.

Formou CBA je možné absolvovať nasledujúce skúšky:

C01 Fundamentals of Management Accounting
C02 Fundamentals of Financial Accounting
C03 Fundamentals of Business Mathematics
C04 Fundamentals of Business Economics
C05 Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law