CIMA - počítačové skúšky a hodnotenie

View this page in: English

Všetky hodnotenia na získanie certifikátu v obchodnom účtovníctve sa robia výhradne elektronicky a v testoch sa používajú objektívne otázky. Každý test trvá dve hodiny. Hranica pre úspešné vykonanie skúšky je 50 %. Hlavnou výhodou on-line skúšok je, že:

  • máte možnosť absolvovať skúšky v našom akreditovanom centre v Bratislave;
  • môžete robiť skúšky (prípadne opravné skúšky) v ktoromkoľvek čase, keď ste pripravení;
  • výsledky sú spracované okamžite a spätná väzba je priebežná.