Členstvo v platforme Fraud Forum

View this page in: English
 

Fraud Forum je platforma pre zdieľanie znalostí a skúseností manažérov a odborníkov, ktorí sa zaoberajú prevenciou, odhaľovaním a vyšetrovaním podvodov vo firmách.

Ak sa chcete stať členom Fraud Forum, prosíme vás o poskytnutie nasledujúcich údajov:

Titul*
Meno*
Priezvisko*
Pozícia*
Spoločnosť*
Ulica*
Mesto*
PSČ*
Krajina
E-mail*
Telefón*
Mobil
Fax

* Povinné pole

Členstvo v platforme Fraud Forum je určené pre finančných riaditeľov a pracovníkov finančných oddelení, interných audítorov, manažérov rizík a compliance, špecialistov zaoberajúcich sa bezpečnosťou či vyšetrovaním podvodov a podnikových právnikov.

Členstvo je bezplatné a flexibilné. Každý člen sa môže zúčastniť tých aktivít, ktoré sú pre neho zaujímavé.