PMI - Project Management Professional (PMP)®

View this page in: English

PMI – Project Management Institute

PMI je najväčšia nezisková členská organizácia vo svete, združujúca špecialistov v oblasti projektového manažmentu.

Project Management Professional (PMP)®

PMP® je považovaná za najdôležitejšiu certifikáciu pre projektových manažérov. Je svetovo uznávaná a veľmi žiadaná. PMP® je dôkazom Vašich skúseností, vzdelania a schopnosti viesť, správne nasmerovať a úspešne zavŕšiť projekty.

Pre koho je certifikácia určená?

PMP je dokladom o spôsobilosti v oblasti vedenia a usmerňovania projektových tímov. Ak máte skúsenosti ako projektový manažér a hľadáte možnosti ako zdokonaliť svoje zručnosti, stať sa atraktívnym pre zamestnávateľov a maximalizovať svoj zárobok, potom je PMP pre vás tou správnou voľbou.

Kto sa môže uchádzať o PMP certifikáciu?

Uchádzač o získanie PMP musí spĺňať nasledujúce podmienky:
  • Bakalárske vzdelanie alebo iné rovnocenné vzdelanie a najmenej tri roky praxe v oblasti projektového manažmentu a odpracovaných 4 500 hodín v oblasti vedenia a usmerňovania projektov a absolvovanie manažérskych školení v rozsahu 35 hodín.
ALEBO
  • Absolvované stredoškolské vzdelanie, najmenej päť rokov praxe v oblasti projektového manažmentu, odpracovaných 7 500 hodín v oblasti vedenia a usmerňovania projektov a absolvovanie školení projektového manažmentu v rozsahu 35 hodín.