PMI - Certified Associate in Project Management (CAPM)®

View this page in: English

PMI – Project Management Institute

PMI je najväčšia nezisková členská organizácia vo svete, združujúca špecialistov v oblasti projektového manažmentu.

Certified Associate in Project Management (CAPM)®

CAPM® je cenná základná certifikácia určená pre projektových pracovníkov s minimálnou praxou a skúsenosťami v projektovej oblasti. Získaním certifikácie CAPM® preukážete svoje základné vedomosti, znalosti terminológie a procesov efektívneho projektového manažmentu.

Ak ešte nemáte dostatočné skúsenosti v riadení projektov a hľadáte možnosť ako prejaviť svoj záujem o projektový manažment, zlepšiť si zručnosti vo vedení náročnejších projektov, rozšíriť si svoje zodpovednosti a stať sa atraktívnym pre zamestnávateľov, potom je certifikácia CAPM pre Vás tou správnou voľbou.

Pre koho je certifikácia určená?

  • Pre každého, kto má záujem získať medzinárodne uznávaný certifikát ako doklad o základných znalostiach a poznaní najlepšej praxe v oblasti projektového manažmentu v súlade s PMBOK.
  • Pre všetkých, ktorí majú záujem začleniť sa do profesie projektového manažmentu.
  • Pre tých, ktorí chcú napredovať v kariére ako znalci v oblasti projektového manažmentu vo svojich organizáciách.
  • Pre tých, ktorí v rámci projektového manažmentu vykonávajú podporné funkcie (PMO).
  • Pre osoby, ktoré majú záujem vystupovať v rámci projektu ako sponzori, sprostredkovatelia alebo koordinátori.
  • Pre projektových manažérov, ktorí majú záujem o profesionálnu certifikáciu, avšak nespĺňajú podmienky praxe pre PMP certifikáciu.
  • Pre projektových manažérov, ktorí na projektoch participujú na čiastočný úväzok a majú záujem formalizovať svoje znalosti v projektovom manažmente a stať sa uznávanými v tejto profesii.

Kto sa môže uchádzať o CAPM certifikáciu?

Uchádzač o získanie CAPM musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • absolvované stredoškolské vzdelanie
A
  • najmenej 1 500 hodín skúseností v oblasti projektov
ALEBO
  • absolvované školenia projektového manažmentu v rozsahu 23 hodín (pred skúškou).