IFRS Akadémia: Najrozsiahlejšie IFRS školenia v slovenčine

Čo je IFRS Akadémia?

  • Študijný program v trvaní 10 školiacich dní, ktorý komplexne pokrýva problematiku IFRS. Cieľom školení je ozrejmiť teóriu a aplikovať ju na konkréte príklady a prípadové štúdie.
  • Program je vhodný ako príprava na ACCA Diplom v IFRS (DipIFR).
  • Jednotlivé moduly je možné absolvovať ako celok, alebo ich podľa oblasti záujmu ľubovoľne skombinovať do 5 vybraných okruhov.

Pre koho je IFRS Akadémia určená?

  • Pre špecialistov z oblasti účtovníctva a financií, ktorí potrebujú získať komplexný prehľad o IFRS.
  • Pre finančných manažérov, ktorí majú záujem zdieľať skúsenosti s kolegami z iných odvetví.
  • Pre tých, ktorí uprednostňujú štúdium IFRS v slovenskom jazyku.

Prečo študovať IFRS s Akadémiou?

  • Školitelia Akadémie sú členmi profesijných organizácií, majú skúsenosti z audítorskej praxe a vedia, ako učiť.
  • Akadémia vyškolila v oblasti medzinárodne uznávanej kvalifikácie v IFRS už viac než 220 odborníkov.
  • Viac ako 1000 študentov sa zúčastnilo našich poldňových IFRS školení na aktuálne témy.
  • Za absolvovanie školení Akadémie môžete získať CPD body.