DipIFR - ACCA Diplom v IFRS

View this page in: English

ACCA (Asociácia certifikovaných účtovníkov)

ACCA je globálna organizácia združujúca profesionálnych účtovníkov. Má 154 000 členov a 432 000 študentov vo viac než 170 krajinách. Sieť ACCA tvorí 83 kancelárií a centier.

Prečo ACCA Diplom v IFRS (DipIFR)?

Medzinárodné štandardy finančného vykazovania (IFRS) sú pre mnohé spoločnosti a špecialistov vo finančníctve jednou z hlavných tém. Vyše 90 % svetových ekonomík buď vyžaduje aplikovanie IFRS alebo k nemu smeruje. Len málo subjektov si môže dovoliť ignorovať potrebu vzdelávania svojich pracovníkov v oblasti samotných IFRS a ich dopadu na podnikanie a finančné vykazovanie. ACCA Diplom v IFRS (DipIFR) je medzinárodne uznaná kvalifikácia vyvinutá profesijnou organizáciou ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Získanie tejto kvalifikácie posunie Vašu odbornosť v IFRS o úroveň vyššie.

Pre koho je DipIFR?

Tento program je určený pre profesionálov pracujúcich v oblasti účtovníctva, auditu a financií a tiež pre tých, ktorí chcú získať kvalifikáciu v medzinárodných štandardoch finančného vykazovania a rozšíriť si tak svoje znalosti o teoretické aj praktické aspekty IFRS.

Čo získate?

  • Podrobnú znalosť základných štandardov IFRS a porozumenie princípom, na ktorých sú založené.
  • Zručnosti potrebné pri vykazovaní podľa IFRS, vrátane konsolidácie účtovnej závierky.
  • Predpoklady pre praktické využitie IFRS.
  • Praktickú skúsenosť so zostavením IFRS výkazov.
  • Kurz je kombináciou prednášok, diskusií a praktických príkladov.

Registrujte sa online.