Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Vytváranie hodnôt spoločnosti diverzitou, rovnosťou a inklúziou

Naša séria workshopov je vhodná pre profesionálov zo všetkých odvetví a veľkostí spoločností so záujmom o budovanie a riadenie rôznorodého a efektívneho pracovného prostredia. Ponúka príležitosť naučiť sa, ako vytvoriť pracovisko inkluzívne pre všetkých, a poskytuje praktické nástroje a techniky podporované akademickým výskumom, ktoré preukázateľne riadia zmeny na pracovisku.
 

Spoločnosti s diverzitou na pracovisku a zavedenou kultúrou inklúzie dosahujú:

 • nové riešenia

 • sú inovatívnejšie

 • poskytujú flexibilné miesto na prácu

Výsledok sa a prejavuje vo väčšej angažovanosti zamestnancov a atraktívnosti pre kandidátov. Ako však uviesť teóriu do praxe? Vytvorili sme pre vás sériu workshopov, ktoré vychádzajú z PwC modelu zrelosti inklúzie a diverzity (I&D):

 • 3 moduly po 3 hodinách v slovenskom jazyku

 • praktické príklady a nástroje

 • školenie ukončené PwC Certifikátom
   

Modul 1

I&D stratégia a kultúra

Ak to s I&D myslíte vážne, potrebujete I&D stratégiu. Ako ju vytvoriť, aby bola realizovateľná? Ako môžeme dospieť ku konceptu inkluzívnej kultúry a inkluzívneho vedenia, ktoré funguje v kancelárii aj vo virtuálnom prostredí? Prakticky si vyskúšame a prediskutujeme:

 • zásady uplatňovania komplexného I&D modelu zrelosti k definovaniu jasnej stratégie

 • identifikáciu a stanovenie priorít naviazaných na biznis vašej firmy

 • ako a prečo sa vytvárať psychologicky bezpečnú kultúru, nástroje na vytvorenie inkluzívnej kultúry aj v hybridnom pracovnom prostredí
   

Modul 2

Implementácia I&D, práca s bariérami

I&D ako iniciatíva ľudských zdrojov alebo súčasť riadenia ľudí v reálnom čase? Aké sú bariéry a ako ich prekonať? Sú nastavené praktiky ľudských zdrojov skutočne inkluzívne? Ako ich upraviť? Prakticky si vyskúšame a prediskutujeme:

 • ako majú politiky a postupy v oblasti ľudských zdrojov priamy vplyv na rovnaké príležitosti počas celého životného cyklu zamestnanca

 • práca s pochybeniami v rozhodovaní (bias)

 • riadenie zmeny
   

Modul 3

Riadenie, meranie a komunikácia

Komu téma I&D patrí? Kto ju riadi a ako sledovať, či sa nám ju skutočne darí implementovať? Oplatí sa sledovať podiel žien v manažmente alebo sú aj lepšie indikátory toho, že I&D skutočne implementujeme a žijeme? Prakticky si vyskúšame a prediskutujeme:

 • ako definovať I&D model riadenia

 • zber a meranie I&D dát, KPIs

 • I&D komunikáciu
   

Cena a forma kurzu

Formát: 3x3 hodiny/modul

Forma: prezenčne v Akadémii PwC

Cena: 550 EUR + DPH

Early bird cena do 4.9.2022: 495 EUR + DPH

Vanda Šinková

Vanda Šinková je konzultant, lektor a mentor, je členkou medzinárodnej profesijnej organizácie CIPD. Ako certifikovaný školiteľ zastrešuje a tiež školí študijné programy PwC HR Akadémia a CIPD Diploma v krajinách strednej a východnej Európy a v programoch sa venuje aj téme inklúzie a diverzity.
 

Lucia Glasová

Lucia Glasová je manažérkou v PwC na oddelení služieb ľudských zdrojov. Špecializuje sa na koordináciu a implementáciu projektov zo sociálnej oblasti ESG vrátane podpory vzdelávania, reportovania v danej oblasti a vytvárania I&D stratégie.

Kontaktujte nás

PwC's Academy

PwC's Academy

Educational Institute, PwC Slovakia

Sledujte nás