Vytváranie hodnôt spoločnosti diverzitou, rovnosťou a inklúziou

Naučte sa s nami, ako vytvoriť pracovisko inkluzívne pre všetkých prostredníctvom praktických nástrojov a techník založených na akademickom výskume a preverených v praxi.

Čo sa naučíte / Čo získate

  • Ako zapracovať I&D v celom životnom cykle zamestnanca 
  • Zakotviť I&D v obchodnej stratégii
  • Nastaviť ekosystém transformácie kultúry
  • Definovať správne riadenie modelu I&D Governance 
  • Zbietať, merať a vyhodnocovať I&D dáta, KPI’s
  • Poznať legislatívne a analytické požiadavky EU v sociálnom “S” faktore ESG
  • Certifikát PwC
Vanda Šinková a Lucia Glasová

Sprevádzať Vás budú

Vanda Šinková

Vanda Šinková je konzultantka, lektorka, mentorka a členka medzinárodnej profesijnej organizácie CIPD. Ako certifikovaný školiteľ zastrešuje a školí študijné programy PwC HR Akadémia a CIPD Diploma v krajinách strednej a východnej Európy v ktorých sa venuje aj téme inklúzie a diverzity.
 

Lucia Glasová

Lucia Glasová

Lucia Glasová je manažérkou v PwC na oddelení služieb ľudských zdrojov. Špecializuje sa na koordináciu a implementáciu projektov zo sociálnej oblasti ESG vrátane podpory vzdelávania, reportovania v danej oblasti a vytvárania I&D stratégie.

Cena a forma kurzu

Formát: 1 celý deň, od 9.00 do 16.00 h
Cena: 350 EUR bez DPH

Kontaktujte nás

PwC's  Academy

PwC's Academy

Educational Institute, PwC Slovakia

Sledujte nás