Spolupracujúci Audítor

V dobe rýchlej zmeny, nových technológii, nových rizík sa menia aj očakávania a úloha audítora. Zmena je aj pre audítora príležitosťou.

Úlohou spolupracujúceho audítora nie je len nájsť chyby, a odporučiť ich nápravu, ale pomôcť organizácií nasmerovať ako chybu odstrániť udržateľne a efektívne.
 

 • Kurz má pomôcť audítorovi maximalizovať svoje schopnosti, zvyšovať svoj štandard výkonu a výstupu a prostredníctvom auditu zapájať a vzdelávať auditovaný subjekt, tak aby spoločne adresovali príčiny identifikovaných chýb.
 • Audítor sa oboznámi s technikami a nástrojmi pre zvýšenie zapojenia, pozornosti a vytvorenia lepších pracovných vzťahov s auditovaným subjektom.
   

Silvia Marušincová
Silvia pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti audítorských a poradenských projektov. Silvia je medzinárodný certifikovaný audítor FCCA, Vládny audítor, certifikovaný interný audítor CIA a certifikovaný medzinárodný audítor verejného sektora CGAP. 

Andrej Ledaj
Andrej pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko.
Andrej má viacročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, v ktorých uplatňuje techniky a nástroje na analýzu rizík podvodov.

Mariana Lokajová
Mariana pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko.
Mariana má viacročné bohaté skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, ktorých súčasťou bola analýza a hodnotenie rizík. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov, ako aj externých klientov.  

Šimon Kúdelka
Šimon pôsobí ako Senior  audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Šimon má viacročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, vrátane forenzného auditu. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov.
 

Metodická časť

Deň 1

22. Júl 2022

 (9:00 – 12:30)

 • Aké sú očakávania auditovanej osoby?
 • Základy spolupráce

 • Vytváranie hodnoty pre Váš audit

 • Nezávislosť a objektivita

 • Vytváranie synergií
   

Praktická časť

Deň 2

22. Júl 2022

 (13:30 – 16:00)

 • Nástroje  a techniky  dobrej spolupráce
 • Príklady analýzy a adresovania príčin
   

Následná individuálna odborná konzultácia 

Podľa dohody

 

 • Školitelia Akadémie sú členmi profesijných organizácií, majú skúsenosti z audítorskej praxe a vedia, ako učiť a naučiť.
 • Akadémia vyškolila v oblasti medzinárodne uznávaných kvalifikácii už viac ako 600 odborníkov. 
 • Za absolvovanie školení Akadémie môžete získať CPD body a absolvovanie celého kurzu je ukončené certifikátom Akadémie.
 • Môžete si vybrať, či sa zúčastníte celého programu, alebo len vybraného modulu. 

Celý kurz: 260 EUR + DPH

Školenie je plánované prezenčnou formou v priestoroch PwC Akadémie.

V prípade záujmu, je možné formu (miesto a čas) upraviť podľa špecifickej požiadavky. 
 

Kontaktujte nás

PwC's Academy

PwC's Academy

Educational Institute, PwC Slovakia

Sledujte nás