Kurzy manažérskych zručností

Prečo sú manažérske zručnosti dôležité?

Zo 17. ročníka prieskumu Annual Global CEO Survey vyplynulo, že:

 • 63% generálnych riaditeľov je znepokojených dostupnosťou kľúčových zručností
 • pre 64% generálnych riaditeľov je vytvorenie kvalifikovanej pracovnej sily prioritou na nasledujúce obdobie
 • 93% riaditeľov pripúšťa potrebu, alebo mení svoje stratégie týkajúce sa získavania a udržania talentov

Aké témy môžete s Akadémiou študovať?

 • Vedenie tímov
 • Manažovanie času a seba samého
 • Riadenie stresu a konfliktov
 • Spätná väzba/Feedback
 • Koučing na pracovisku
 • Prežitie lídra - Dive&Fly
 • Projektový manažment
 • Vizuálna komunikácia
 • Produktívna konverzácia
 • Asertívna komunikácia
 • Profesionálny písomný prejav
 • Emocionálna inteligencia
 • Vyjednávanie
 • Umenie Ovplyvňovania
 • SDI – Osobnostná typológia
 • Riešenie problémov
 • Kritické myslenie
 • Kreativita a laterálne myslenie
 • Rozhodovanie a logická argumentácia
 • Ako zmeniť dáta na informácie

Našou ambíciou je stimulovať lepšie pracovné výsledky účastníkov programov prostredníctvom kombinovania učenia sa a práce.

Každý program trvá 4-8 týždňov a pozostáva z viacerých častí.

Prvá časť zahŕňa individuálne aktivity, pričom si účastníci sami určia, kedy sa učeniu budú venovať, a preto môžu program ľahko skombinovať so svojou prácou.

Druhá časť je workshop, teda nácvik v modelových situáciách. 

Posledná časť programu poskytuje priestor na to, aby účastníci cielene a vedome uplatňovali naučené v ich reálnom prostredí, my ich v tom budeme podporovať a stimulovať.

Do programu sme vybrali témy, ktoré sú pre zamestnancov a pre biznis skutočne relevantné a napomôžu zlepšovať efektívnosť a výsledky jednotlivcov a tým aj celých tímov a firiem.  

Výhodou je, že náklady na túto formu vzdelávania máte plne pod kontrolou, vy sa rozhodujete, koľko ľudí do jednotlivých programov nominujete, nie však viac ako 15.

Vy najlepšie poznáte vaše potreby. Radi sa s vami o nich porozprávame a navrhneme riešenie presne podľa vašich predstáv.

Kontaktujte nás a radi vám povieme viac.

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Radoslav Blahuta

Radoslav Blahuta

Obchodný zástupca pre PwC Akadémiu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 420 818

Sledujte nás