Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Kurzy manažérskych a komunikačných zručností

Prečo sú manažérske zručnosti dôležité?

Zo 17. ročníka prieskumu Annual Global CEO Survey vyplynulo, že:

 • 63% generálnych riaditeľov je znepokojených dostupnosťou kľúčových zručností
 • pre 64% generálnych riaditeľov je vytvorenie kvalifikovanej pracovnej sily prioritou na nasledujúce obdobie
 • 93% riaditeľov pripúšťa potrebu, alebo mení svoje stratégie týkajúce sa získavania a udržania talentov

Aké témy môžete s Akadémiou študovať?

 • Vedenie tímov
 • Manažovanie času a seba samého
 • Riadenie stresu a konfliktov
 • Spätná väzba/Feedback
 • Koučing na pracovisku
 • Prežitie lídra - Dive&Fly
 • Projektový manažment
 • Vizuálna komunikácia
 • Produktívna konverzácia
 • Asertívna komunikácia
 • Profesionálny písomný prejav
 • Emocionálna inteligencia
 • Vyjednávanie
 • Umenie Ovplyvňovania
 • SDI – Osobnostná typológia
 • Riešenie problémov
 • Kritické myslenie
 • Kreativita a laterálne myslenie
 • Rozhodovanie a logická argumentácia
 • Ako zmeniť dáta na informácie

Zámerom školenia tímového zdravia pre manažérov je poskytnúť vybranej skupine zamestnancov vhodné školenie, ktoré jej pomôže zlepšiť manažérske zručnosti zamerané na vedenie tímu a efektívny časového manažmentu vo virtuálnom priestore. Školenie je rozdelené podľa tém do dvoch 3-hodinových workshopov s ohľadom na časovú vyťaženosť manažérov.
 

Deň 1

(23.08.2022)

 • Test osobnosti
 • Moje osobné hybné sily
 • Čo ma motivuje
 • Situačná analýza
 • Moje priority vs. množstvo úloh
 • Tá najdôležitejšia vec
 • Sebadisciplína
 • Denné návyky a sila zvyku
   

Deň 2

(24.08.2022)

 

 • Analýza môjho tímu
 • Zvyšovanie motivácie a angažovanoti v tíme
 • Efektívne manažovanie vs leaderstvo a samostatnosť zmestnancov
 • Denné návyky a sila zvyku
 • Samostatnosť a rozmanitosť úloh

 

390 EUR + DPH 
 

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás