Mobilita zamestnancov

Možnosti vysielania zamestnancov do zahraničia sú kľúčovým predpokladom na pritiahnutie, rozvoj a udržanie talentovaných pracovníkov. Pre spoločnosti predstavuje rôzne povinnosti z oblasti daní, sociálneho zabezpečenia, ako aj imigračných pravidiel.

Globálna mobilita >

Viac informácií o mobilite zamestnancov >

Sledujte nás