Globálna mobilita

Zjednodušenie mobility

Dočasné vyslania na prácu do zahraničia a pracovné situácie na medzinárodnom poli

Úspech v rozličných podoblastiach práce na medzinárodnom poli si vyžaduje nájsť rovnováhu medzi úradnými povinnosťami, povinnosťami v oblasti výkazníctva, riadením nákladov a efektívnymi prevádzkovými postupmi. Možnosť pracovať v zahraničí a vysoko kvalitné riešenie všemožných situácií súvisiacich s prácou v cudzine predstavujú pre každú spoločnosť dôležitý spôsob, ako prilákať a angažovať nových pracovníkov a rozvíjať u nich zručnosti potrebné pre ich budúcu činnosť.

Budeme pomáhať vašej spoločnosti vo všetkých fázach dočasného vysielania zamestnancov na prácu do zahraničia a v situáciách zahŕňajúcich prácu v medzinárodnom meradle, od plánovania cez realizáciu pracovného pobytu až po návrat vyslaných pracovníkov domov. Zároveň získate prístup do našej aplikácie myMobility, pomocou ktorej dokážete ľahko a efektívne zvládať povinnosti a podoblasti týkajúce sa práce v cudzine.

Celosvetovo máme v PwC okolo 7 000 odborníkov na medzinárodnú mobilitu pracovnej sily, ktorí pôsobia v 139 krajinách. Našim klientom pomáhame s vypracúvaním postupov a pravidiel v oblasti dočasného vysielania zamestnancov na prácu do zahraničia, prípravou vzorových zmlúv o dočasnom vyslaní i formuláciou individuálnych zmlúv. Takisto im pomáhame so žiadosťami o pracovné povolenia a víza, usadením sa v novej krajine ako aj s praktickými záležitosťami (napr. s hľadaním ubytovania), s otázkami súvisiacimi s odlišnou kultúrou a prispôsobením sa, kontrolou výplaty mzdy a dodržiavania úradných povinností, ako aj s otázkami týkajúcimi sa zdanenia, sociálneho zabezpečenia a pracovno-právnych vzťahov.

 

Plánovanie dočasného vyslania

 • Zmapovanie povinností zamestnávateľa i zamestnanca
 • Stanovenie mzdového balíčka a sformulovanie zmluvy o dočasnom vyslaní

Kroky pred samotným vyslaním

 • Povinnosti voči úradom
 • Záležitosti spojené so získaním pracovného povolenia
 • Praktické otázky (napr. hľadanie ubytovania)
 • Organizácia výplaty mzdy
 • Daňové poradenstvo
 • Kultúrny koučing

Realizácia vyslania

 • Povinnosti voči úradom a starostlivosť o povinnosti zamestnávateľa
 • Pomoc pri príprave daňového priznania
 • Usadenie sa v novej krajine

Návrat do domovskej krajiny

 • Plánovanie a realizácia návratu do domovskej krajiny

Účelom je možnosť voľby. V PwC robíme všetko pre to, aby mobilita pracovnej sily nebola pre našich klientov strašiakom.


Žijeme vo svete, v ktorom je riadenie mobilnej pracovnej sily zložitejšie než kedykoľvek predtým. Ako reaguje vaša spoločnosť na meniace sa požiadavky?

Sme radi, že vám môžeme pomôcť na vašej ceste ku globálnej mobiliteWe are happy to help you on your Global Mobility journey.

 • Celosvetovo konzistentné procesy a postupy
 • Motivované snahou budovať vzťahy
 • Otvorené možnosti pre inovácie
   
loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontaktujte nás

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Zuzana Maronová

Zuzana Maronová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 911 010 528

Sledujte nás