Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

US GAAP a PCAOB/AICPA štandardy

Spoločnosť PwC Slovensko poskytuje vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti vedenia účtovníctva, výkazníctva a auditu podľa amerických predpisov, vrátane pracovníkov pôvodom z USA, ktorí v nej pracujú na medzinárodných projektoch a sú držiteľmi licencie US CPA, najvyššieho certifikátu pre audítorov v USA. Máme však aj lokálnych zamestnancov, ktorí majú bohaté skúsenosti s odbornou prácou v USA a sú podrobne oboznámení s požiadavkami na výkon auditu v súlade so štandardmi US GAAP a PCAOB/AICPA. 

 

Spoločnosť PwC Slovensko má viacero klientov z radov nadnárodných spoločností, ktoré sa nachádzajú v rebríčku Fortune 500 a sú kótované na americkej burze cenných papierov. Okrem toho, PwC vytvorila v regióne strednej a východnej Európy tím expertov na vedenie účtovníctva a výkazníctvo podľa amerických predpisov, korý funguje pre spomínaný región ako centrum excelentnosti pre záležitosti týkajúce sa danej problematiky. Vedúcim tohto tímu je James Miller, partner spoločnosti PwC Slovensko. Naše skúsenosti a vedomosti nám dovoľujú pomáhať našim klientom s aplikovaním a zavádzaním amerických účtovných štandardov a vykonávať celosvetovo konzistentný audit podľa audítových požiadaviek PCAOB či AICPA.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Partner, Assurance Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 423 304

Sledujte nás