Treasury

Pojem je založený na riadení peňažných, finančných a likviditných rizík v podnikaní. Podstatou treasury je zabezpečenie peňažných prostriedkov podniku na jeho každodenné obchodné záväzky a pomoc rozvíjať jeho dlhodobé finančné stratégie a podnikovú politiku.

Treasury & komoditné poradenstvo >

Sledujte nás