Sustainability

Udržateľnosť predstavuje zabezpečenie rovnováhy medzi hospodárskym rastom, starostlivosťou o životné prostredie a sociálnym blahobytom. Spočíva v zameraní sa na ochranu zdrojov s cieľom zabezpečiť existenciu a rozvoj bez vyčerpania prírodných zdrojov. Vytvára priestor pre napĺňanie potrieb súčasných generácií bez toho, aby bola ohrozená potreba budúcich generácií.

Prečítajte si viac o zabezpečení udržateľného rastu >

Sledujte nás