Udržateľnosť: Ako naštartovať a zvládnuť rast?

 

V prípade súkromných firiem je reálna hodnota podnikania meraná v dlhodobom kontexte. Či už plánujete rásť organicky, alebo cez akvizície, je nevyhnutné, aby ste mali stratégiu vášho rastu definovanú a aby bola v súlade s cieľmi vášho podnikania.

Môžeme s vami spolupracovať na vytvorení stratégie pre udržateľný rast a plánovaní prístupu ku kapitálu, ktoré využijete pri konkretizovaní vašich dlhodobých cieľov.

Náš tím Vám pomôže:

  • vypracovať a nastaviť stratégiu biznisu a udržateľného rastu,
  • vypracovať plán prístupu k financovaniu, ktorý vám pomôže dosiahnuť dlhodobé ciele,
  • nastaviť a maximalizovať prevádzkovú efektívnosť a systém riadenia nákladov.

 

Kontaktujte nás

Alica Pavúková

Alica Pavúková

Člen medzinárodného tímu dohliadajúceho na kvalitu auditu, Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 060

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Sledujte nás