Udržateľnosť: Ako naštartovať a zvládnuť rast?

 

V prípade súkromných firiem je reálna hodnota podnikania meraná v dlhodobom kontexte. Či už plánujete rásť organicky, alebo cez akvizície, je nevyhnutné, aby ste mali stratégiu vášho rastu definovanú a aby bola v súlade s cieľmi vášho podnikania.

Môžeme s vami spolupracovať na vytvorení stratégie pre udržateľný rast a plánovaní prístupu ku kapitálu, ktoré využijete pri konkretizovaní vašich dlhodobých cieľov.

Náš tím Vám pomôže:

  • vypracovať a nastaviť stratégiu biznisu a udržateľného rastu,
  • vypracovať plán prístupu k financovaniu, ktorý vám pomôže dosiahnuť dlhodobé ciele,
  • nastaviť a maximalizovať prevádzkovú efektívnosť a systém riadenia nákladov.

 

Kontaktujte nás

Alexander Šrank
Partner
Tel: +421 2 59350 587
E-mail

Alica Pavúková
Partner, Líder oddelenia auditu
Tel: +421 2 59350 419
E-mail

Christiana Serugová
Partner, líder daňového oddelenia
Tel: +421 2 59350 614
E-mail

Jozef Prekop
Direktor
Tel: +421 2 59350 461
E-mail

Radoslav Náhlik
Direktor
Tel: +421 903 780 300
E-mail

Sledujte nás