Reťazová transakcia

Predmetom reťazových obchodov je dodanie toho istého tovaru medzi viacerými podnikateľmi, pričom tovar je prepravený priamo od prvého podnikateľa k poslednému v reťazci. Pri reťazových obchodoch obchodujú medzi sebou vždy minimálne tri spoločnosti, ale môže ich byť aj viac. Úprava DPH reťazových transakcií pred rokom 2020 chýbala nielen u nás, ale aj v mnohých iných členských štátoch EÚ, čo spôsobovalo ťažkosti pri určovaní pohyblivej dodávky v prípade, že prepravu tovaru zabezpečoval sprostredkovateľ. Nová právna úprava je súčasťou celoeurópskeho balíčka opatrení DPH známeho ako Quick Fixes.

Reťazové obchody a DPH >

Sledujte nás