PRINCE2 Practitioner

Metodika projektového riadenia PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) patrí medzi najznámejšie a základné projektové certifikácie. Na získanie kvalifikácie je potrebné, aby mal uchádzač dosiahnutú úroveň PRINCE2 Foundation, PMP, CAPM, IPMA Level A, IPMA Level B, IPMA Level C alebo IPMA Level D.

Školenie PRINCE2 Practitioner Akadémie PwC Slovensko >

Sledujte nás