Medzinárodné daňové služby

Zmeny v lokálnej, ako aj medzinárodnej legislatíve a daňové reformy ovplyvňujú to, ako môžeme pristupovať k daniam. Cieľom medzinárodných daňových služieb je pomôcť chápať rôzne daňové stratégie, orientovať sa v oblasti daní, identifikovať možné riziká  a analyzovať daňové prípady alebo dosahy z pohľadu lokálnej, ako aj medzinárodnej daňovej legislatívy.

Príklady: Poradenské služby v oblasti medzinárodných daňových štruktúr a transakčné poradenstvo; Poradenstvo v súvislosti s implementáciou medzinárodných smerníc do lokálnej legislatívy (napr. Smernice ATAD I, II a III; Smernice DAC 6 a 7; plánovaná daňová reforma Pillar I a Pillar II a iné).  

Viac o daňových službách >

Sledujte nás