Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Medzinárodné daňové službySpoločnosť, ktorá podstupuje strategickú zmenu, riskuje stratu hodnoty a kontroly. Bez jasného a komplexného prístupu ako i náležitých ľudských zdrojov by mohla prísť o jedinečné príležitosti, brzdiť úsilie vynakladané na realizáciu zmeny a vytvárať potenciálne významné riziká.

Vieme pomôcť vašej spoločnosti identifikovať a analyzovať daňové dopady strategickej zmeny počas jej plánovania i samotnej realizácie.

 

„Počet strán, ktoré sa zaujímajú o zdaňovanie, sa výrazne zvýšil, patria medzi ne nielen vlády, podnikateľské subjekty či daňoví odborníci, ale aj široká verejnosť, médiá a ostatné zainteresované subjekty. Mnohé krajiny prijali pravidlá, ktoré neumožňujú poskytovanie daňových zvýhodnení, ak hlavným účelom konkrétneho dojednania má byť získanie daňovej úspory. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, je preto dôležité, aby podnikateľské subjekty mali daňové štruktúry a stratégie prispôsobené svojim obchodným operáciám a ekonomickej realite.“

Rado Krátky, Direktor

Cezhraničné daňové štruktúrovanie

Vďaka našim rozsiahlym lokálnym poznatkom, globálnej sieti firiem PwC a zohľadňovaniu špecifických obchodných plánov a cieľov každého jedného klienta, vieme poskytnúť poradenstvo a služby pri implementácii obchodne orientovaných štruktúr tak, aby bolo možné držať krok s neustále sa vyvíjajúcimi a meniacimi sa potrebami. Môžeme s Vami spolupracovať napr. v týchto oblastiach:

 • udržať kontrolu nad najdôležitejšími daňovými oblasťami počas prechodného obdobia,
 • identifikovať a posúdiť potenciálne príležitosti z hľadiska daňovej efektívnosti na Slovensku a v zahraničí,
 • vypracovať dlhodobejšiu daňovú stratégiu s cieľom zlepšiť daňovú pozíciu a peňažné toky,
 • poskytnúť poradenstvo ohľadom zrážkových daní, stálych prevádzkarní a iných cezhraničných daňových záležitostí, ktoré sa riadia právom EÚ, slovenskými zákonmi či medzinárodnými zmluvami.

Čítať viac...

Daňová stratégia

Máme bohaté skúsenosti s poradenstvom pre klientov pri vypracúvaní stratégií cezhraničného daňového plánovania, ktoré majú napĺňať ich obchodné a daňové potreby. Tieto stratégie sa sústreďujú o. i. na znižovanie nákladov pri ukončení (‘exit-e’) z investície, vytvorenie daňovo efektívnej štruktúry pri identifikovaní akvizičných príležitostí či na efektívne refinancovanie dlhu. Spoločnými silami dokážeme:

 • vytvoriť z globálneho pohľadu efektívny a integrovaný prístup k daňovému plánovaniu,
 • identifikovať a riadiť nepriaznivé daňové riziká,
 • adekvátne a rýchlo reagovať na legislatívne zmeny,
 • identifikovať daňové príležitosti.

Čítať viac...

Transformácia hodnotového reťazca

Reorganizácia podnikania môže firmám pomôcť vysporiadať sa s konkurenciou, no ide o zložitý proces. Každá transformácia podniku sa dotýka všetkých úrovní danej organizácie a jej dôsledky – prevádzkové, daňové i právne – majú ďalekosiahly dopad na všetkých. Spoločnosti hľadajú spôsoby, ako vyvinúť a implementovať efektívne riadenie hodnotového reťazca, ktoré vezme do úvahy a pospája všetky tieto aspekty s cieľom pomôcť dosiahnuť bezproblémové fungovanie, vyššiu ziskovosť a udržateľnejší rast. Spolu dokážeme:

 • vytvoriť prevádzkovú štruktúru, ktorá spája dohromady všetky jedinečné prvky Vašej organizácie, napr. aj so zreteľom na pravidlá transferového oceňovania,
 • Pňposúdiť vaše procesy riadenia hodnotového reťazca a nájsť spôsoby, ako zvýšiť efektivitu dodávateľského reťazca,
 • zladiť vaše prevádzkové, daňové a právne štruktúry s cieľom dosiahnuť udržateľné finančné a prevádzkové výhody počas transformácie podniku,
 • určiť, ako môžu služby spoločne zdieľané jednotlivými oddeleniami pomôcť kontrolovať náklady, zdokonaliť Vaše procesy a vniesť do vášho hodnotového reťazca viac svetla a transparentnosti.

Čítať viac...

Celosvetový daňový prehľad

Celosvetový daňový prehľad (WWTS z angl. worldwide tax summaries) predstavuje ľahko použiteľný referenčný nástroj pre všetkých daňových odborníkov a poradcov. Je dostupný vo formátoch ePub, iBook aj online a využíva rozsiahle a bohaté zručnosti a skúsenosti PwC s cieľom poskytnúť rýchly prístup k informáciám ohľadom daňových systémov pre DPPO i DPFO v 155 krajinách celého sveta. Zvoľte si svoj WWTS región a formát, aby ste zistili súčasné daňové sadzby a získali informácie ohľadom trvalého pobytu, stanovenia príjmov, odpočítateľných položiek, daňových úľav a stimulov, skupinového zdaňovania či zrážkových daní.

Čítať viac...


Playback of this video is not currently available

Celosvetový prehľad daňových sadzieb a pravidiel

Užitočný referenčný nástroj pre všetkých, ktorí sa zaoberajú daňami

Ak ste zodpovední za riadenie daní vo firme, ktorá obchoduje alebo pôsobí vo viacerých krajinách, rýchlo si uvedomíte, akým tvrdým orieškom môže byť snaha pokúšať sa poznať daňové sadzby a detailne sa vyznať v daňových pravidlách každej z nich, nehovoriac o tom, že sadzby i pravidlá sa často menia.

Celosvetový prehľad daňových sadzieb a pravidiel je užitočným nástrojom, ktorý vám pomôže nájsť informácie týkajúce sa daní zo všetkých častí sveta. Prináša podrobné informácie o daňových systémoch vo vyše 150 krajinách v prehľadnej a ľahko pochopiteľnej forme.

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Radoslav Krátky

Radoslav Krátky

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 706 101

Margaréta Bošková

Margaréta Bošková

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 018

Sledujte nás