Index daňovej spoľahlivosti

Ide o hodnotenie (rating) daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe a na základe jeho ekonomických ukazovateľov.

Na základe zverejnených kritérií rozdeľuje daňové subjekty na vysoko spoľahlivé, spoľahlivé, menej spoľahlivé a nehodnotené.

Index daňovej spoľahlivosti >

Sledujte nás