HR Akadémia

Polročný študijný program v slovenskom jazyku, vďaka ktorému si môžete rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti v oblasti HR. Naším cieľom je prispieť k rozvoju agilného HR na Slovensku a vytvoriť inšpiratívne študijné prostredie na zdieľanie skúseností.

Školenia HR Akadémie PwC Slovensko >

Sledujte nás