Fúzie

Predstavujú dobrovoľné, zmluvné zlúčenie dvoch alebo viacerých organizácií, ktoré vedie k vytvoreniu nového právneho a ekonomického subjektu. Spojením vzniká nová organizácia, ktorá odzrkadľuje charakter zlučovaných spoločností, rovnako ako jej akcionárov. Tí zdieľajú riziká, ale i príležitosti, ktoré fúzia prináša. V praxi však častejšie dominuje jedna strana fúzie. V prípade veľkých firiem je fúzia v súčasnosti prirodzeným prejavom fungovania na trhu. Ako príklad uvádzame zlúčenie Coopers & Lybrand, ktorí spoločne s Price Waterhouse v roku 1998 založili PwC.

Prečítajte si viac o fúziách a akvizíciách >

Sledujte nás