DipIFR

Medzinárodne uznávaná certifikácia ponúka rozšírenie znalostí v oblasti medzinárodných účtovných štandardov a medzinárodných štandardov finančného výkazníctva. Program je určený pre profesionálov pracujúcich v oblasti účtovníctva, auditu a financií a tiež pre tých, ktorí chcú získať kvalifikáciu v medzinárodných štandardoch finančného vykazovania a rozšíriť si tak svoje znalosti o teoretické aj praktické aspekty IFRS.

Školenia DipIFR Akadémie PwC Slovensko >

Sledujte nás