Digitálne dane

Od roku 2023 vstúpia do platnosti pravidlá podporujúce zdanenie digitálnej ekonomiky. Vzťahovať sa budú na digitálne platformy a spoločnosti pôsobiace v online priestore, ktoré sú povinné uvádzať údaje týkajúce sa príjmov zo svojich platforiem. Cieľom oznamovania informácií a digitálnej dane všeobecne je zabezpečiť, aby jednotlivé sektory odvádzali svoj podiel dane z predaja spravodlivo, čím prispievajú k podpore spoločností. Pravidlá sa vzťahujú na digitálne platformy, ktoré sa nachádzajú v EÚ, ale aj mimo nej.

Viac informáciu na tému digitálne dane >

Sledujte nás