Digitálne dane

  • V PwC predpokladáme, že v blízkej budúcnosti sa budú pri väčšine činností súvisiacich s daňami, využívať profesionálne nástroje určené na analýzu dát. Tieto nástroje budú pomáhať pri procese rozhodovania, a to hlavne v oblastiach ako identifikácia rizika, plánovanie a podpora podnikateľskej činnosti.

 

  • Taktiež sa domnievame, že daňové oddelenia budú v budúcnosti dostávať informácie už predpripravené v „daňovom formáte“, a to buď priamo z vlastných celopodnikových finančných systémov alebo zo špecializovaných daňovo-dátových centier.

 

  • Činnosti v spoločnostiach, týkajúce sa daní, sa začnú viac orientovať na oblasti ako dátová bezpečnosť, a to hlavne kvôli obavám z neúmyselného zverejnenia alebo verejného šírenia dôverných a citlivých informácií.
     

„My v PwC ovládame problematiku daní a aj technológií, vďaka čomu nás môžete považovať za komplexné kontaktné miesto pre všetko, čo súvisí s daňovými technológiami“

Dagmar Haklová, Partner


Zdokonaľte spoluprácu a činnosti vo Vašej spoločnosti využívaním
vhodných technológií a dátových analýz

 

Asistencia pri procese implementácie ERP systémov - určenie daňových požiadaviek pre implementáciu nových systémov alebo preverenie nastavení v už existujúcich systémoch

Technologické riešenia PwC -  zautomatizujte Vaše daňové kalkulácie, riadenie tímov, organizovanie úloh a sledovanie plnenia termínov

Nechajte údaje pracovať pre Vás – objavte silu riadenia a analýzy daňových údajov v procese rozhodovania v oblastiach ako odhaľovanie rizík, identifikácia  príležitostí, plánovanie a projekcia rôznych scenárov


Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Otakar Weis

Otakar Weis

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 580 082

Sledujte nás